Go to ...

24. maj 2022

EU

ARBEJDSLØSE SKAL SØGE JOB I HELE EU

Europa-Parlamentet godkendte torsdag den 25. februar en ny lov, der skal modernisere det europæiske arbejdsformidlingsnet, EURES, bl.a. med en forbedret EU-database over jobsøgende og ledige stillinger. Formålet er at bekæmpe arbejdsløshed ved bedre at matche udbud og efterspørgsel på markedet. Den nye forordning, som allerede er uformelt aftalt med Rådet, lægger også større vægt på

STOP FOR ANTIBIOTIKA TIL KVÆG

Et flertal i Europa-parlamentets miljøudvalg støtter et forslag til at begrænse behandling af kvæg med antibiotika. Forslaget indebærer, at der skal forskes i nye medicinske midler. Behandlingen af svin med antibiotika nævnes ikke. Det er ellers et kolossalt problem i Danmark. Nyhedsbrev nr. 7, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark Onsdag den 17. februar stillede

FLERTAL I EU-PARLAMENT ØNSKER EUROPA-HÆR

Frankrig har efter terror-angreb bedt EU om at aktivere særlig klausul om militær bistand, når et medlemsland er under angreb. Det fik i sidste uge et flertal i Europa-parlamentet til at stemme for en resolution, der skal føre til en stærk og bæredygtig Europæisk Forsvarsunion. Parlamentet opfordrede EU’s udenrigschef Federica Mogherini til at garantere, at

EU’s HANDELSAFTALE MED UKRAINE TRÅDT I KRAFT

Den kontroversielle handelsaftale med EU, der i Ukraine førte til kuppet mod den siddende præsident Janukovitj, trådte i kraft ved nytårsskiftet. I sine bestræbelser på at få Ukraine indlemmet i EU, overses de grundlæggende årsager til konflikten mellem Ukraine og Rusland. Nyhedsbrev nr. 1, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark   Den 1. januar trådte

INGEN UNDERSØGELSE AF MULTINATIONALE

Usikkert om et særligt udvalg under Europa-parlamentet får lov at fortsætte undersøgelser af multinationale selskabers skattebetaling. Socialdemokraterne er imod at undersøge selskaberne, der selv hævder, at de ikke begår ulovligheder men bidrager til EU’s økonomi. Nyhedsbrev nr. 36, 2015 fra EP’s repræsentation i Danmark 11 ud af 13 multinationale selskaber, der i første omgang havde

OP TIL 38 % FORSKEL PÅ LØN MELLEM KØN

Der er stadig stor forskel på mænd og kvinders løn i EU. Værst i Syd- og Østeuropa. Og det selvom et EU-direktiv fra 2006 skulle gøre noget ved det. Nyhedsbrev nr. 30, 2015 fra EP’s repræsentation i Danmark Det går i den forkerte retning for kampen om ligestilling på de europæiske arbejdsmarkeder. På trods af

SAMME PRIS I EU FOR MOBIL-SAMTALE

Om to år kommer det til at koste det samme at bruge mobilen i hele EU, som det koster at bruge den i Danmark. Og allerede om et år bliver der loft over de såkaldte roaming-afgifter: Højest 37 øre i minuttet og 15 øre for en SMS. SAXET AF MIKKEL SCHOU fra EP-info nummer 24,

SNAGEN I PRIVATE MAILS SKAL VÆRE ENS

EU er på vej med fælles regler for datasikkerhed. Det skal sikre virksomheders dataoverførsler, privat ophavsret og politiets mulighed for overvågning. Nye dataregler for hele EU ventes indført i 2018. AF MIKKEL SCHOU EU-landene har hver deres lovgivning omkring elektronisk data. EU’s fælles databeskyttelseslov er fra 1995. Men i 2012 kom de første forslag til

EUROPÆISK STANDARD FREMFOR AMERIKANSK

Et udvalg i Europa-parlamentet anbefaler, at europæiske standarder ikke skal forringes, hvis den berygtede handelsaftale (TTIP) mellem EU og USA bliver til noget. Borgerne i EU skal blandt andet beskyttes mod GMO og andre sundhedsrisici. Og særligt vigtigt anbefaler udvalget, at stridigheder om virksomheders tab ved investeringer skal afgøres ved offentlige domstole fremfor private og

EP SER KRITISK PÅ SÆRDOMSTOL I TTIP

Europa-Parlamentet arbejder på fuldt tryk for at komme frem til en fælles holdning til den historiske TTIP handelsaftale, som Europa-Kommissionen lige nu er ved at forhandle på plads med USA. Parlamentet kommer med sin holdning til juni, og det er noget der er værd at lægge mærke til. Aftalen skal nemlig stemmes igennem i Europa-Parlamentet,

PRODUKTION AF NYE BIO-BRÆNDSLER PÅ VEJ

Biobrændsel er det nye sort inden for grøn energi. Det grønne brændstof har potentiale til at spille en betydelig rolle, når medlemslandene inden 2020 skal leve op til EU-krav om, at mindst 10% af transportsektorens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi. Men udvinding af biobrændsel er ikke problemfrit – brug af korn, majs eller sukkeroer

EU LÅNER UKRAINE 1,8 MILLIARDER EURO

Europa-parlamentet godkendte onsdag et EU-lån til Ukraine på €1,8 milliarder, svarende til ca. 13,5 milliarder danske kroner. Det er første gang, at EU låner så mange penge til et land uden for EU. Planen er at EU selv låner pengene andetsteds og derefter låner dem videre til Ukraine til samme rente – en rente der

OVERVÅGNING ER BRUD PÅ PRIVATLIVETS FRED

Europa-parlamentet har diskuteret masseovervågning i Europa efter angreb på bladredaktion i Paris. Parlamentarikere advarer mod, hvad overvågningen kan betyde for borgernes privatliv. Særligt fokus rettes mod overvågning af protestbevægelser i lande uden for EU. Nyhedsbrev nr. 3, 2015 fra EP¨s repræsentation i Danmark “Der er en spredning af overvågningsteknologier over hele verden. Det er nemt

ET STATEMENT FRA EUROPA

Årets vinder af Melodi Grand Prix, Conchita Wurst, gav koncert for Europa-parlamentet. I en tale til parlamentet sagde han, at hans sejr var et statement fra Europa til resten af verden. “Men det var bare ét statement, og det er ikke nok”, sagde Wurst. Nyhedsbrev nr. 35, 2014 fra EP¨s repræsentation i Danmark Onsdag den

EP VIL HAVE ÅBENHED OM AFTALE MED USA

EU’s borgere skal have mere indsigt i, hvad der foregår i forhandlingerne mellem EU og USA om en omfattende frihandelsaftale mellem de to kontinenter. Mange medlemmer af Europaparlamentet er bange for, at EU’s standarder på miljø, sundhed og arbejdstageres rettigheder skal blive forringet. Og ikke mindst er der modstand mod den del af aftalen, der

Older Posts›› ‹‹Newer Posts