Go to ...

22. juli 2024

OP TIL 38 % FORSKEL PÅ LØN MELLEM KØN


Der er stadig stor forskel på mænd og kvinders løn i EU. Værst i Syd- og Østeuropa. Og det selvom et EU-direktiv fra 2006 skulle gøre noget ved det.

ep Nyhedsbrev nr. 30, 2015 fra EP’s repræsentation i Danmark

Det går i den forkerte retning for kampen om ligestilling på de europæiske arbejdsmarkeder.

ligestilling i EU

På trods af et EU Direktiv fra 2006, der blandt andet har opfordret arbejdsgivere til at tage forebyggende forholdsregler mod seksuel chikane samt strammet sanktionerne for forskelsbehandling, så er der sket meget lidt fremskrid i løbet af de seneste ni år.

Mange medlemslande har været langsomme til at implementere og håndhæve EU’s love omkring lige løn for mænd og kvinder, og lønforskellen ligger i gennemsnit stadig mellem 16.4 % of 38.5 % på tværs af kontinentet.

Der er nævneværdigt store forskelle mellem de enkelte lande: lønforskellen mellem de to køn er mindst i Polen, Italien, Malta og Slovenien – og højest i Estland, Østrig, Tyskland og Tjekkiet.

På denne baggrund og i forbindelse med en igangværende revidering af direktivet fra 2006, stemte flertallet af MEP’erne i torsdags for et ikke-bindende forslag , der opfordrede Kommissionen til at fremsætte ny lovgivning på området, for at gøre implementering af EU-love mere effektiv i de enkelte medlemslande.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU