Go to ...

22. april 2024

landbrug

EP: BIERNE SKAL REDDES

Et udvalg i Europa-parlamentet vil forbyde sprøjtegifte, der dræber bier. Desuden skal biavlere have økonomisk støtte fra EU, så der er en chance for at bierne i Europa ikke uddør. Det fremgår af Europaparlamentets danske nyhedsbrev EP-INFO NR 3-2018. Det er parlamentets landbrugsudvalg, der mener, at der er brug for en omgående indsats for at

GLYPHOSAT TRODSER NEJ

Et europæisk borgerinitiativ kræver stop for glyphosat. Men EU har i dag givet firmaet Monsanto fem år mere til at sælge den ødelæggende sprøjtegift Roundup, som er det kendteste af Monsantos produkter med glyphosat. FRA EP-INFO nr. 34, 2017 Europa-Parlamentet afholdt mandag den 20. november en offentlig høring om, hvorvidt ukrudtsmidlet glyfosat skal på listen

HVEM EJER HAVET?

Borgere og borgmestre protesterer mod nye havbrug, der sviner mere i farvandene end landbruget. Den nye lov vil skabe mere død havbund, siger professor. Og så giver det ingen mening at kalde nogle fisk for økologiske, siger fortaler for havbrug. Af MIKKEL SCHOU Ifølge ny lov om havbrug må nye og større installationer gerne anlægges

SNART IKKE ØKOLOGI NOK

Der blev solgt for en milliard kroner mere øko-grønt og frugt i 2015 end året før. Det er en stigning på 14 procent, viser den seneste opgørelse. Men der skal flere økologiske landmænd og jord til for at følge med efterspørgslen. I Aarhus skal landmændene til krisepsykolog, fordi kommunen vil forbyde pesticider. Af MIKKEL SCHOU

BIODYNAMISK JORDBRUG

VIDEO: De færreste tænker over, at før de økologiske fødevarer blev populære, havde det biodynamiske jordbrug eksisteret siden 1920’erne. Det biodynamiske jordbrug er økologisk. Men mere end det. Filosoffen Rudolf Steiner, der grundlagde det biodynamiske jordbrug, havde en holistisk tilgang til universet. Også den del, der bebos af mennesker. Steiners medtoder, der af andre vidensfolk,

LIVE FRA IRMAS MADMESSE

VIDEO: TVflux sender hermed live fra Irmas madmesse i Øksnehallen i København tidligere i dag. Redaktionen vendte hjem med en havtorn-snaps fra Køge.

STOP FOR ANTIBIOTIKA TIL KVÆG

Et flertal i Europa-parlamentets miljøudvalg støtter et forslag til at begrænse behandling af kvæg med antibiotika. Forslaget indebærer, at der skal forskes i nye medicinske midler. Behandlingen af svin med antibiotika nævnes ikke. Det er ellers et kolossalt problem i Danmark. Nyhedsbrev nr. 7, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark Onsdag den 17. februar stillede

EUROPÆISK STANDARD FREMFOR AMERIKANSK

Et udvalg i Europa-parlamentet anbefaler, at europæiske standarder ikke skal forringes, hvis den berygtede handelsaftale (TTIP) mellem EU og USA bliver til noget. Borgerne i EU skal blandt andet beskyttes mod GMO og andre sundhedsrisici. Og særligt vigtigt anbefaler udvalget, at stridigheder om virksomheders tab ved investeringer skal afgøres ved offentlige domstole fremfor private og

FORENING ØNSKER POLITI FOR DYR

I slipstrømmen på to sager om vanrøgt af hunde foreslår dyrerettighedsforeningen Anima oprettelse af politistyrke, der skal varetage dyrenes interesser. AF MIKKEL SCHOU Der skal nok være borgere, der er blevet forarget og ilde berørt af to nylige sager om vanrøgt af hunde, som omtalt i medierne. Nu foreslår Anima, en forening for dyrs rettigheder,

LANDBRUGET FÅR SIN EGEN PROFESSOR

For første gang i Danmark udnævnes en forsker fra dansk landbrug til professor ved et universitet. Det er Københavns Universitet, der udnævner chefforsker Lis Alban fra Landbrug & Fødevarer til adjungeret professor. Lis Alban hædres dermed især for sin forskning til gavn for den til tider kontroversielle danske svineproduktion. Af Mikkel Schou »Jeg er meget

HONNING TRUET AF GMO-AFGRØDER

EU-domstolen har slået fast, at honning inficeret af genmanipuleret materiale fra afgrøder ikke må sælges uden særlig tilladelse. Tyske biavlere slås nu for at få erstatning for forurening fra genmanipuleret majs. Af Mikkel Schou I en kendelse fra EU-domstolen i tirsdags fremgår det, at honning, der indeholder pollen fra genmanipulerede afgrøder ikke må sælges som

NEJ TIL GENMANIPULATION I LANDBRUG

EU’s medlemsstater skal have mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er (genmodificerede afgrøder). Et direktivforslag er fremsat på baggrund af vedholdende modstand i den europæiske offentlighed mod udsætning af gmo’er og anvendelsen af dem i landbruget. Nyhedsbrev nr 15, 2011 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou. Medlemmerne af Europa-Parlamentets miljøudvalg