Go to ...

24. juni 2024

ANTIBIOTIKA SKAL OVERVÅGES I EU


Europa-parlamentet vil have fokus på forebyggelse og anvendelse af antibiotika i kød-industrien. Men der lægges også op til registrering af kæledyr i EU for at undgå smitte blandt produktionsdyr, vilde dyr og kæledyr.

Nyhedsbrev nr. 9, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark

MEP’erne godkendte tirsdag i sidste uge nye tiltag, der skal forebygge eller bremse udbrud af sygdomme hos dyr, som f.eks. fugleinfluenza eller afrikansk svinepest. Den nye lov om sygdomme, der overføres mellem dyr, men som potentielt også kan overføres til mennesker, har fokus på forebyggelse og skal hjælpe fagfolk til at holde trit med den videnskabelige udvikling.

“Vedtagelsen af dyresundhedsloven er en stor sejr. Loven muliggør tre ting: for det første forbinder den dyrs sundhed og velfærd med menneskers sundhed. Denne direkte sammenhæng, i tilgift til et fokus på på ansvarlig brug af antibiotika, vil hjælpe os med at bekæmpe en voksende antibiotikaresistens. For det andet gør den det muligt for myndigheder og producenter at fokusere mere snævert på forebyggelse og kontrol med smitsomme dyresygdomme. For det tredje lægger den omkring 40 retsakter sammen til én lov”, sagde Parlamentets ordfører Jasenko Selimovic (ALDE, SE).

ANSVARLIG BRUG AF MEDICIN
De nye regler lægger mere vægt på forebyggelse og tydeliggør ansvaret for landmænd, dyrehandlere, dyrlæger og andre fagfolk samt kæledyrsejere.

Alle landmænd, dyreejere og dyrehandlere vil være forpligtet til at anvende principperne om godt dyrehold og forsigtig anvendelse af veterinære lægemidler. Dyrlæger vil skulle medvirke til at øge bevidstheden om samspillet mellem dyresundhed og dyrevelfærd og menneskers sundhed og antimikrobiel resistens. EU-Kommissionen har lovet at overvåge anvendelsen af animalske antibiotika i medlemsstaterne og regelmæssigt offentliggøre sammenlignelige data om anvendelsen.

HURTIG REAKTION
Den nye lov vil give EU-Kommissionen mulighed for at træffe hasteforanstaltninger for at takle nye sygdomme, som kan have en “stærkt signifikant indvirkning” på folkesundheden og landbrugsproduktionen. MEP’erne sikrede også, at eksperter fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) vil blive hørt, når listen over potentielt farlige sygdomme skal opdateres. Desuden skal landbrugsorganisationer, veterinære foreninger, dyrevelfærdsorganisationer og andre involveres, når der skal udarbejdes beredskabsplaner.

FORBEDRET DYREVELFÆRD
Alle tiltag til sygdomsbekæmpelse skal tage hensyn til dyrevelfærden og skåne særligt specificerede dyr, som f.eks. omstrejfende dyr, fra unødvendig smerte, angst eller lidelse.

For at undgå, at omkringstrejfende dyr eller ulovligt handlede kæledyr overfører sygdomme, har MEP’erne også insisteret på at indføre regler, der vil kræve at alle professionelle kæledyrsholdere og sælgere skal registreres. Kommissionen vil desuden kunne anmode medlemsstaterne om at oprette nationale databaser over hunde, katte og andre kæledyr, hvis det skønnes nødvendigt.

Den nye dyresundshedslov blev godkendt uden afstemning en tidlig andenbehandling efter at være blevet godkendt af Rådet i december 2015. Efter Parlamentets godkendelse kan forordningen nu offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Loven træder i kraft 20 dage efter offentliggørelsen. Dens bestemmelser vil være gældende efter 5 år.

Foto: EP

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU