Go to ...

14. juli 2024

STOP FOR ANTIBIOTIKA TIL KVÆG


Et flertal i Europa-parlamentets miljøudvalg støtter et forslag til at begrænse behandling af kvæg med antibiotika. Forslaget indebærer, at der skal forskes i nye medicinske midler. Behandlingen af svin med antibiotika nævnes ikke. Det er ellers et kolossalt problem i Danmark.

Nyhedsbrev nr. 7, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark

Onsdag den 17. februar stillede Parlamentets Miljøudvalg (ENVI) skarpt på de europæiske kvægavleres stigende brug af antibiotika, en bekymrende udvikling til skade for dyrevelfærd såvel som forbrugernes sundhed. Overforbrug af almindeligt anvendt antibiotika på dyr kan nemlig gøre bakterier resistente overfor lægemidlet, der samtidig ender i fødekæden og dermed skaber store udfordringer for folkesundheden.

I et opgør mod den nuværende tendens med omfattende antibiotikabehandling af produktionsdyr – særligt den præventive brug af lægemidlet, hvor sunde dyr får antibiotika for at forebygge smitte fra et sygt dyr – stemte et flertal af MEP’erne for et lovforslag, der skal begrænse brugen af eksisterende antimikrobielle lægemidler til fordel for at nye udvikles. MEP’erne opfordrede desuden medlemslandene til helt at forbyde brugen af kollektiv antibiotisk behandling af dyr, og støttede op om tiltag, der skal være med til at stimulere forskning i nye lægemidler.

Dagens afstemning repræsenterer et stort skrid fremad for dyrevelfærd og kampen mod antibiotikaresistens,” udtalte Parlamentets ordføre på spørgsmålet, franske Francoise Grossete (EPP), ovenpå dagens afstemning. “Med de nye regler bliver vi bedre i stand til at overvåge og kontrollere brugen af antibiotika på kvæg avlsdyr og dermed minimere risikoen for, at de bliver resistente. Forslaget forbedrer også tilgængeligheden af medicin og skubber gang i vigtig innovation, der skal øge udbuddet af terapeutiske lægemidler som dyrelæger kan gøre brug af.

Et vigtigt punkt for Parlamentets miljø-MEP’er i deres bestræbelser for at begrænse brugen af antibiotika hos europæiske kvægavlere, er at understrege, at veterinær medicin under ingen omstændigheder må være vækstfremmende eller kompensere for dårlige forhold for dyrene. De argumenterede også for nødvendigheden af at begrænse den profylaktiske – eller præventive – brug af antimikrobielle lægemidler til enkelte dyr, og udelukkende under omstændigheder, hvor brugen af midlerne er blevet godkendt af en dyrelæge.

Nyhedsvideo fra Europa-parlamentet om forslaget.

Foto: EP

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU