Go to ...

29. maj 2024

ARBEJDSLØSE SKAL SØGE JOB I HELE EU


Europa-Parlamentet godkendte torsdag den 25. februar en ny lov, der skal modernisere det europæiske arbejdsformidlingsnet, EURES, bl.a. med en forbedret EU-database over jobsøgende og ledige stillinger. Formålet er at bekæmpe arbejdsløshed ved bedre at matche udbud og efterspørgsel på markedet. Den nye forordning, som allerede er uformelt aftalt med Rådet, lægger også større vægt på grænseregionerne og de unge.

Nyhedsbrev nr. 8, 2016 fra EP’s repræsentation i Danmark

Den europæiske jobdatabase EURES blev oprettet i 1993 i samarbejde mellem EU-Kommissionen og de offentlige arbejdsformidlinger i EU’s medlemsstater (plus Schweiz, Norge, Island og Liechtenstein) og andre partnere (private arbejdsformidlinger, fagforbund, arbejdsgiverorganisationer, m.fl.).

Der er siden opstået en række svagheder i netværket. Der er eksempelvis ufuldstændig oplysning om ledige stillinger og CV’er, begrænset mulighed for automatisk matchning og utilstrækkelig information om mulighederne i andre lande. Antallet af personer, der arbejder i et andet EU-land, fraregnet grænsearbejdere, er stadig kun 7,5 millioner eller 3,1 % af den aktive befolkning.

Den nye og mere effektive EURES-portal, der forbliver gratis for arbejdstagere, vil automatisk kunne matche CV’er med passende jobtilbud. Alle jobopslag offentliggjort af offentlige jobformidlinger i medlemsstaterne blive gjort tilgængelige i hele EU via webportalen, og derudover må der ikke diskrimineres på baggrund af nationalitet med hensyn til jobbet, aflønning og øvrige arbejdsvilkår.

Det østrigske EPP-medlem Heinz K. Becker, der er Parlamentets ansvarlige for forslaget, sagde under debatten: “Vi ser høj arbejdsløshed i visse EU-lande, mens der samtidig andre steder er 2 millioner ledige jobs, fordi der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. EURES-platformen vil i den første fase af udvidelsen kunne lette adgangen til hundredvis af ledige stillinger. Senere vil flere – op mod 1,4 millioner jobs – kunne blive tilgængelige“.

Vi har aldrig før set en så brugervenlig måde at yde så meget støtte på, særligt til unge, der søger job. Alle jobsøgende kan fra nu af med et fingertryk gøre deres CV tilgængeligt og ansøge om et job – og deres CV’er kan læses af enhver arbejdsgiver i Europa“.

Foto: EP

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU