Go to ...

22. juli 2024

EP SER KRITISK PÅ SÆRDOMSTOL I TTIP


Europa-Parlamentet arbejder på fuldt tryk for at komme frem til en fælles holdning til den historiske TTIP handelsaftale, som Europa-Kommissionen lige nu er ved at forhandle på plads med USA. Parlamentet kommer med sin holdning til juni, og det er noget der er værd at lægge mærke til. Aftalen skal nemlig stemmes igennem i Europa-Parlamentet, når den er forhandlet færdigt, ellers bliver den ikke til noget.

epNyhedsbrev nr. 15, 2015 fra EP’s repræsentation i Danmark

Det er Europa-Parlamentets udvalg for International Handel, der sidder som tovholder på arbejdet med den såkaldte betænkning, som skal give udtryk for Parlamentets position, men hele 13 andre udvalg har i denne måned skulle bidrage med deres holdning til aftalen. MEP’erne er derudover kommet med ikke mindre end 898 ændringsforslag til betænkningen, som tyske Bernd Lange (S&D) er ordfører på.

Udvalgene er generelt positive over for TTIP, men ser alle stærkt kritisk på den omdiskuterede ISDS-mekanisme. En mekanisme der skal beskytte udenlandske investorer mod f.eks. diskriminerende lovgivning, ved at de kan kræve erstatning af den pågældende stat og få deres sag prøvet ved et internationalt voldgiftstribunal.

MODSTAND MOD ISDS-MEKANISKE
Modstandere af ISDS-mekanismen er bekymrede over, at den vil kunne forhindre lande i at lave den lovgivning, de gerne vil, af frygt for at blive sagsøgt af udenlandske virksomheder. Noget formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker, dog har garanteret, ikke vil komme til at ske. Alligevel er mekanismen blevet lidt af en varm kartoffel i forhandlingerne.

Udvalget for International Handel har da også i deres betænkning lagt op til, at ISDS-mekanismen ikke nødvendigvis behøver være en del af aftalen. Her mener man, at de respektive veludviklede retssystemer på tværs af Atlanten, nok skal kunne beskytte udenlandske virksomheder mod diskrimination. Spørgsmålet er så, om amerikanerne er enige i det – hvad det ikke tyder på lige nu. Og hvordan de vil reagere, hvis ISDS-mekanismen ender med at blive pillet ud af aftalen.

SE UDVALGENES BEMÆRKNINGER

Foto: Europaparlamentets repræsentation i Danmark

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU