Go to ...

29. maj 2024

THORNING PÅ VILDSPOR I SYRIEN


Der er ingen gode grunde til at gå i krig. Det er et brud på Folkeretten.

Når Helle Thorning Schmidt vælger at bakke USA op om en eventuel krigserklæring mod Syrien, bygger det tilmed på falske forudsætninger og manglende beviser.

Kommentar af MIKKEL SCHOU

Som den eneste skandinaviske statsminister er den danske klar til at straffe Syriens Assad sammen med USA for et påstået giftgasangreb.

Som Helle Thorning siger: Vi bakker op om vores allierede.

Om hvad, må man spørge.

På P1 omtalte en journalist den forestående aktion som et “air strike”. Det lyder også mere legende hverdagsagtigt, end det danske “luftangreb”.

Nu har et af Thornings argumenter for, at giftgasangrebet mod civile i Damaskus’ forstad var den syriske regerings ansvar, været, at kun regeringstropper har fremføringsmidler for giftgas.

Der er tale om gassen sarin, som i små mængder er dødelige.

Må vi lige minde om et andet tilfælde af angreb med sarin.

Det er godt nok helt tilbage i 1995, så det burde vi alle lykkeligt have glemt alt om.

Men ikke desto mindre angreb nogle religiøse fanatikere Tokoyos undergrundsbane med sarin.

Tretten blev dræbt og 50 alvorligt kvæstet. Det krævede ingen særlige fremføringsmidler.

Så i teorien kan det altså godt være oprørsgrupper i Syrien, der har smidt nogle dåser med sarin.

Resten af grundlaget for, at Danmark skal deltage i et angreb på Syrien med overvejende risiko for yderligere civile tab, er fortroligt efterretningsmateriale.

Det lykkedes tidligere statsminister Fogh at sætte sin udenrigsminister på plads i spørgsmålet, om Danmark uden om FN og kun ved at bryde Folkeretten kunne gå i krig i Irak.

Den succes gentager Thorning. Udenrigsminister Søvndal mener pludselig ikke længere, at Danmark skal følge FN-sporet.

Det forlyder i øvrigt, at Per Stig Møller som udenrigsminister spurgte ministeriets jurister, om han risikerede at blive sat for en krigsforbryderdomstol, hvis Danmark deltog i krigen i Irak.

Efter sigende var svaret, at det risikerede han. Men processen ville være så langvarig, at han ville være død, inden han kunne dømmes.

Husk lige på, at Folkeretten kun giver et land ret til at bruge militære midler til at forsvare sig selv.

Det er Danmarks udsendtes dag i morgen. Flaget bør stå på halv.

Tags: ,

More Stories From Debat