Go to ...

22. juli 2024

DOM: 9/11-SKEPTIKERE MÅ KALDES TOSSER


Københavns byret har afgjort, at man i en kommentar i en avis godt må kalde kritikere af de officielle forklaringer på terrorangrebet i USA for tosser.

Det var, hvad Niels Harrit blev kaldt i Weekendavisen, fordi han ud fra videnskabelige betragtninger rejser tvivl ved forklaringen om World Trade Centers kollaps.

Byretten frikendte Weekendavisen for injurier.

Af MIKKEL SCHOU

I december sidste år rasede en Søren Villemoes mod Det kongelige Bibliotek, der efter pres fra Tyrkiet tillod en alternativ udstilling om det armenske folkemord.

I Weekendavisen sammenlignede Villemoes benægtere af det armenske folkemord, hvilket især er tyrkere, med blandt andet ”Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skeptikermiljøet”.

Harrit har holdt 180 foredrag i 14 lande om især den tredje bygning i World Trade Center. Så vidt det er redaktionen bekendt påpeger Harrit i disse foredrag, at den såkaldte bygning 7 faldt sammen flere timer efter, at de to berømte tvillingetårne styrtede i grus. Bygning 7 blev ikke ramt af et fly, men var af uforklarlige grunde ramt af en mindre brand.

Harrit mener også, at der er fundet spor af sprængstof, der antyder, at bygningerne var mineret, hvilket ifølge Harrit forklarer, hvorfor bygning 7 faldt sammen i et frit fald.

Så Niels Harrit anlagde en injuriesag, der blev afgjort i Københavns byret den 13. september i år. Københavns byret frikendte Søren Villemoes og Weekendavisen.

Retten fandt, at bemærkningen om, at Niels Harrit var en del af en gruppe ”tosser”, var fremsat som en subjektiv opfattelse af ”alternativer til den etablerede forskning”, der desuden havde til formål at rejse en debat om saglighed og videnskabelig evidens. Der kan derfor ikke stilles krav til Villemoes om, at han skal kunne dokumentere sine udsagn.

Niels Harrit har gennem mange år angrebet de officielle forklaringer på, hvad der skete i World Trade Center den 11. september 2001.

Til det bemærker Københavns byret:
Niels Harrits opfattelse savner støtte i indtil nu offentliggjorte, officielle undersøgelser og rapporter.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER