Go to ...

22. juli 2024

POLITI BRUGTE FJERNSTYRET KAMERA I PUSHERSTREET


Politiet har brugt et fjernstyret kamera i Pusherstreet. Video-optagelser bruges til at skabe en stemning og er ubrugeligt som bevis, mener forsvaret – Anklageren har tilbageholdt bevismateriale

Af Mikkel Schou
Fra retsmøde 27.10.04

To fængslede formodede pushere, to løsladte medhjælpere og fire forsvarere fra den store Christiania-sag protesterede onsdag over brug af video-optagelser.

Anklageren mente at video-optagelserne viste hvilke betingelser politiet arbejder under på Christiania. Selvom forsvaret hævdede, at billederne var uden relevans for sagen mod mændene fra Bod 11 i Pusherstreet, og at de skulle tjene til generelt at sætte de anklagede i et dårligt lys, accepterede forsvaret, at video-optagelserne blev vist i retten.

Optagelserne viste angiveligt personer i Pusherstreet smide lightergasflasker i brændende olietønder, der eksploderede da politiet rykkede ind for at lave razzia. Anklageren fastholdt, at billederne var vigtige for at forstå, hvordan politiets arbejde med at skaffe beviser i Christiania-sagen var foregået. Det fik en forsvarer til at spørge om politiets arbejdsvilkår var afgørende for hvor tunge beviserne mod de anklagede behøvede være.

Skarpe billeder
Politiets stationære kamera uden for Christianias hovedindgang dækkede de nærmeste ti hashboder. Kameraet var linket op til Politigården, hvorfra kameraet kunne drejes og zoome. Politiet kunne derfra se Pusherstreet i real-time.

Men omkring bod 11 kunne optagelserne kun vise disken og ikke hvem der angiveligt langede varer over. To af politiets efterforskere måtte som vidner medgå at video-materialet alene ikke støttede anklagen. Politiet havde også anvendt skjult, båret kamera, der i skarpe billeder viste personer nær og i andre boder, men ikke bod 11. En del af vidneudsagnene fra de to efterforskere byggede på informationer fra meddelere, som de ikke ville afsløre, heller ikke med henblik på at de kunne føres som vidner.

Bevismateriale
To af de anklagede fra Bod 11 har siddet varetægtsfængslet siden marts i år. Den ene har fået beslaglagt væsentlige værdier i sagen, som anklager mener der ikke kan gøres rede for. Papirer, der angiveligt redegør for værdierne, har været beslaglagt siden sagens start, da politiet brød ind i et pengeskab tilhørende en slægtning til den anklagede. På baggrund af materialet, som forsvarer ikke har haft adgang til, har anklager fået lavet revisionsrapport, der angiveligt påviser væsentlige og udokumenterede investeringer i blandt andet fast ejendom og aktier. Først i dag fik forsvarer udleveret revisionsrapport, som det, ifølge anklager, har taget revisionsfirma syv måneder at udarbejde.

Efter ny retspraksis påhviler det forsvaret at bevise hvorfra de beslaglagte værdier er opstået. Forsvarer protesterede under en samtale med anklageren efter dagens retsmøde over at revisionen var foregået uden samarbejde med forsvaret og uden anklagedes bemærkninger, idet anklagede gennem hele sagen har nægtet at udtale sig til politiet. Derfor påberåbte forsvarer sig muligheden for at skulle bruge tilsvarende syv måneder for at udarbejde en selvstændig revisionsrapport til bevis i sagen.

Retsarbejdet
Der skal være ti retsmøder mere i sagen om Bod 11, inden der falder dom i slutningen af november. I hele Christiania-sagen er omkring 20 anklaget for pusheri og medhjælp dertil, mens ligeså mange er anklaget for mod fast timeløn at være indgået i et vagtværn, der over radio kunne advare om politiets ankomst.

I alt 17 vagter har ligesom pusherne siddet varetægtsfængslet siden marts. De første tre måneder i isolation og stadig under brev- og besøgskontrol. I sagen om vagterne, der først indledes til maj 2005, eftersøger politiet stadig personer. Der falder dom i sagen i juni. Politiet har ikke kunnet skaffe beviser for, hvor store mængder hash de enkelte pushere har solgt. I stedet har anklageren udfra politiets skøn og observationer beregnet sig frem til de mængder, der menes at være solgt.

Politiet mener, at der hver dag har været 10.000 kunder. I sagen mod bod 11 har politiet over video talt antallet af handler med hash i perioder af op til halvanden time. Udfra det beregner politiet et gennemsnit for, hvad der er solgt per time. Politiet antager at hver handel har været med mindst tre gram hash. Det antages at pusherne har arbejdet i 11 timer. På den måde beregner politiet sig frem til en samlet handel på 70 kilo hash.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet