Go to ...

23. februar 2024

SAMME DOM TIL VAGTKORPS I LANDSRETTEN


Ingen rabat i sagsomkostninger – Iraner skal udvises – Frikendt nu dømt skyldig

Domsafsigelse den 23. juni 2006 i Østre Landsret
Af Mikkel Schou

Fem vagter havde fastholdt deres anke til landsretten med krav om frifindelse eller formildelse.

Men Østre Landsret fastholdt i det store hele byrettens afgørelser.

Undtagen en, der blev frikendt i byretten. Han skal nu to år i fængsel, men har allerede siddet 15 måneder i varetægt.

Ingen rabat
19 vagter fra Christianias vagtkorps blev i Københavns byret sidste år udover fængselsstraf også dømt til at betale sagsomkostninger på flere hundrede tusinde kroner. 11 af dem krævede i Østre Landsret, at deres del af sagsomkostningerne blev reduceret væsentligt.

De store sagsomkostninger skyldes regninger til advokater, der skulle deltage i omkring tyve retsdage.

Nu har Østre Landsret bestemt, at sagsomkostningerne er rimelige. Det var nemlig et meget omfattende arbejde anklageren skulle fremlægge i byretten for at bevise vagternes skyld. De havde alle nægtet sig skyldige i at have begået noget ulovligt. Enten fordi de nægtede at have været vagter, eller fordi de mente, at den virksomhed ikke var ulovlig.

Det lykkedes anklageren at overbevise København byret om, at vagtkorpset var organiseret og del af den samlede hash-handel på Christiania, som også var organiseret.

Iraner udvises
En af de dømte vagter kom til Danmark i 1993 efter at være flygtet fra Iran i 1988. Københavns byret mente, at han med en dom på et år og seks måneders fængsel for narkokriminalitet, som vagtvirksomheden ifølge retten var, kan udvises af Danmark.

Under varetægtsfængslingen konverterede manden fra islam til kristendom. Derved risikerer manden dødsstraf, hvis han vender tilbage til Iran.

Anklageren i byretten mente, at manden blot havde ladet sig konvertere for at undgå udvisning, da han nu kunne påberåbe sig risikoen for dødsstraf. Anklageren og byretten tog ikke hensyn til denne risiko.

I landsretten skulle to dommere og fire domsmænd tage stilling til udvisningen efter at have fundet ham skyldig i tiltalen om vagtvirksomhed.

Fire af dem mente, at han skulle udvises, mens to mente, at hans personlige forhold talte imod. Den eneste relation til Iran er mandens nu 84-årige far. Desuden har manden nu fast arbejde i Danmark og taler efter 11 år i landet dansk.

Men et flertal mente altså, at han skal udvises, blandt andet med den begrundelse, at retten ikke mener, at han risikerer yderligere straf i Iran, når han udvises dertil.

Det er dog i den danske offentlighed kendt, at iranere ved udvisning til hjemlandet risikerer straf, herunder dødsstraf, blot for at have forladt landet illegalt eller på andre måder at have forbrudt sig mod landets love.

Først frikendt..
Af de 20 tiltalte vagter i byretten blev en frikendt sidste år. Men den afgørelse ankede anklageren.

I modsætning til byretten mente Østre Landsret, at manden var skyldig. Dog ikke som en hovedansvarlig for vagtkorpset, som anklageren mente.

I landsretten kom det frem, at manden med sikkerhed var identisk med en person, der med øgenavn stod opført på en vagtliste. Tele-oplysninger fastslog også, at manden jævnligt havde været i kontakt med andre vagter.

Manden var tilsyneladende ansvarlig for at vagternes radioer kom til reparation hos forhandler. Det mente Københavns byret ikke var tilstrækkeligt til at dømme manden, men det indgik i Østre Landsrets afgørelse.

Manden blev idømt to års fængsel. Han sad under sagen varetægtsfængslet i 15 måneder. Han fik konfiskeret 82.000 kroner, som menes at være løn for vagtvirksomhed og skal ligesom de andre vagter betale nogle hundrede tusinder kroner til at dække sagens omkostninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet