Go to ...

22. juli 2024

CHRISTIANIA GIVER REGERINGEN LÆNGERE FRIST


Samtidig har beboere i 43 huse fået brev om at være ude inden 1. februar 2007

Af MIKKEL SCHOU

For tredje gang har regeringen bedt om udsættelse af fristen for en endelig melding om Christianias fremtid.

Nu er fristen 1. oktober i år.

Inden da skal regeringen komme med forslag til, hvordan især ejerforholdene til bygningerne på Christiania skal være.

Christiania har hele tiden foreslået en fondsmodel, hvor det er kollektivet Christiania, der råder over området.

Regeringen har tidligere meldt ud med et forslag om, at der skal være blandede boligformer, herunder andel- og ejerboliger.

Et andet stridspunkt er 43 huse, som regeringen, trods tidligere lovliggørelse, nu vil have fjernet.

Regeringens hensigt er at gendanne voldområdet, som det så ud i en ikke nærmere angivet periode.

Oprindelig var det meste af Christiania under vand, som del af det militære voldanlæg.

Beboerne i de 43 nedrivningstruede huse fik omkring 1. august besked fra Slots- og Ejendomsstyrelsen om, at husene skal fjernes inden den 1. februar 2007.

Hvis regeringen fastholder det krav og lignende, som ikke kan accepteres af Christiania, i en endelig udmelding inden 1. oktober i år, vil Christiania anlægge en formentlig langvarig og kostbar retssag mod staten for aftalebrud.

Christianitterne mener dels, at de har vundet hævd på området, dels at de har overholdt alle tidligere aftaler og lovkrav med de tidligere regeringer.

Christianitterne har søgt om fri proces, hvis det skulle ende med en retssag mod staten.

More Stories From CHRISTIANIA