Go to ...

29. maj 2024

POLITI STRAMMER IGEN OP PÅ CHRISTIANIA


Abegrotten lukkes efter lov om hash-klubber

Operaen tvinges til at søge bevilling

Af MIKKEL SCHOU

Politiet anvender 30 registreringer af episoder som begrundelse for at lukke Abegrotten ved Fælleskøkkenet på Christiania. Det sker efter loven om hash-klubber.

Fra mandag den 10. april 2006 klokken 12 er det forbudt at opholde sig i eller i umiddelbar nærhed af Abegrotten.

Overtrædelse kan medføre fængsel i fire måneder.

Politiets registreringer starter den 21. april 2005, hvor en bliver skudt og flere såret af skud i Pusherstreet. Næste registrering er den 19. november, hvor der findes 26 gram hash i Abegrotten. De næste 30 registreringer frem til april i år drejer sig om fund af mellem et gram og 100 gram hash.

Visse dage registreres blot antal besøgende, eller at der var kraftig hash-lugt i lokalet.

Efter loven om hash-klubber kan politiet lukke et lokale for besøgende, hvis der ”foregår virksomhed på en måde, som systematisk indebærer strafbare handlinger”.

Der må menes salg af hash. Og handlingerne skal være ”egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende”.

Loven er nemlig også skabt for at beskytte utrygge naboer til hash-klubber.

Men i forhold til Abegrotten mener politiet desuden, at det er egnet til at medføre ulempe og utryghed hos omkringboende, at der kastes sten og kanonslag efter politiet selv.

Abegrotten Christianias eneste varmestue, hvor der ikke er servering.

Operaen lukket indtil bevilling
Christianias kultur- og medborgerhus har aflyst alle arrangementer indtil videre.

Stedet har aldrig haft en spiritus- eller anden bevilling. Og det skal søges nu, hvis stedet skal have lov at fungere videre.

Personalet mener, at kulturlivet på Christiania har brug for en scene, der ikke er afhængig af stor omsætning.

Hvis Operaen skal køres kommercielt frygter personalet, at der ikke bliver råd til musik-arrangementer uden store navne.

Operaen har aldrig modtaget offentlig kulturstøtte.

Tags:

More Stories From CHRISTIANIA