Go to ...

29. maj 2024

OBSTRUERER TRAFIK OG GIVER CHAUFFØR BØDE


En venlig opfordring fra en buschauffør til politiet om at flytte deres køretøj en meter endte med, at buschaufføren fik en bøde for at obstruere trafikken. Politiet var i gang med at opklare et røveri på Christianshavn, da linje 350S skulle forbi.

 

Af MIKKEL SCHOU

 

Det var en ellers fredelig søndag aften, da linje 350S forlod stoppestedet ved Christianshavns Torv for at køre mod Dragør. Men i krydset Torvegade/Prinsessegade var busbanen spærret af en af politiets patruljevogne med blinket aktiveret.

1 politibil
Arkivfoto

Bilen holdt vinkelret på busbanen og ragede halvvejs ud i kørebanen ved siden af busbanen. Lidt længere fremme holdt andre af politiets køretøjer med blink på taget.

Buschaufføren kørte langsomt frem og måtte konstatere, at bussen måtte helt over en modkørende svingbane for at komme uden om den første politibil. I krydset åbner chaufføren fordørene og spørger to betjente, om det er muligt, at de flytter bilen en meter eller halvanden, så bussen kan komme forbi.

Det får den ene betjent til at komme med en længere forklaring om, at vejen er spærret, fordi politiet leder efter spor fra en røver, der lige har forbrudt sig mod Irma-forretningen på hjørnet.

»Har du ingen forståelse for politiets arbejde?« spørger betjenten til sidst.

»Jeg har ingen forståelse for, at I ikke lige kan flytte bilen lidt, så jeg kan komme forbi«, svarer chaufføren.

Det får de to betjente til at fare i flint: ”Nu skal du bare køre videre”, siger de nærmest i kor.

Chaufføren opgiver dialogen og lukker dørene. Men da han skal til at køre frem, er en modkørende kørt ind i sin svingbane og blokerer fuldstændigt for, at bussen kan køre frem. Buschaufføren læner sig hen over rattet for at afvente situationen. Det opfatter de to betjente som en provokation og henvender sig til buschaufføren, der igen åbner dørene. Den ene betjent stiger op i bussen og beder om at se chaufførens kørekort, som han tager og forlader bussen.

Han kommer senere tilbage: »Kan du fortsætte nu, ellers får du en bøde for at obstruere trafikken?«

»Det kan jeg godt. Men det er jo ikke uden risiko, for jeg skal over i den modkørende svingbane«,, svarer buschaufføren.

»Ok, nu får du en bøde for at obstruere trafikken«, siger betjenten og forlader igen bussen.

Buschaufføren stiger også ud og henvender sig til en flok betjente på fortovet, og forsøger at forklare, at han ikke bare kan køre over i en modkørende svingbane.

»Det må du godt, når du følger politiets anvisninger«, er svaret.

»Jamen, der er jo ingen anvisninger«, protester chaufføren.

Det får betjentene til at bryde ud i grin. De mener åbenbart, at når politiet har en bil stående på gaden med blå blink på taget, så gælder færdselsloven ikke længere.

På grund af politiets indgriben har bussen nu stået i krydset og spærret for trafikken i tre minutter. Så siger den ældste betjent til chaufføren, at han skal køre bussen ind i busbanen længere fremme, og tilføjer, at han nok skal dirigere bussen frem.

Demonstrativt stiller han sig ud i den modkørende svingbane og vinker bussen frem. Det viste sig at være en god ide, for nu begynder bilister bagfra at køre uden om bussen helt over i de modkørendes bane. Betjenten må desperat holde bilisterne tilbage, indtil bussen er kørt forbi.

Efter i alt ni minutters forsinkelse får chaufføren sit kørekort tilbage. Den bødeudstedende betjent spørger, om chaufføren har noget at sige til bøden. Men det har chaufføren ikke tid til. Passagererne har ventet længe nok.

Der foregik i øvrigt intet politiarbejde på det afspærrede vejstykke, mens chaufføren blev tilbageholdt. Og da chaufføren en time senere kom forbi i modsat retning, var politiet væk.

Buschaufføren ønsker at være anonym. Men redaktionen er ham SÆRDELES GODT bekendt.

Tags:

One Response “OBSTRUERER TRAFIK OG GIVER CHAUFFØR BØDE”

  1. Zid
    19. september 2014 at 2:21 pm

    Hahahahahahaha … Ja jeg ka os ha en mistanke om hvem det mon ka være … (c:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER