Go to ...

27. februar 2024

FINANSKRISEN ER MÆNDENES SKYLD


Under en offentlig høring i Europa-parlamentet blev det flere gange sagt, at det var mænd i bankverdenen, der var skyld i finanskrisen.

Nu drøfter parlamentet bedre vilkår for kvindelige borgere i EU

pict_20100121PHT67790

Nyhedsbrev nr 6, 2010 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

Lige løn for lige arbejde, bedre mulighed for fædreorlov og bekæmpelse af vold mod kvinder.

Det er hovedelementerne i en ny betænkning udarbejdet af belgiske Ilda Figueiredo (S&D).

Parlamentet drøfter betænkningen mandag den 8. februar.

Parlamentet arrangerede den 28. januar en offentlig høring, hvor MEP´er, eksperter og repræsentanter for ngo´er fik mulighed for at lufte deres idéer og holdninger til ligestillingsspørgsmålet.

Flere af mødedeltagerne hæftede sig ved den finansielle krises negative indvirkning på kvindernes vilkår i Europa, mens andre så krisen som en mulighed for politisk nytænkning.

Det blev flere gange pointeret, at det var den mandsdominerede banksektor, som havde skabt grundlaget for krisen.

Mænd tjener stadig mere end kvinder
Et af hovedproblemerne for ligestillingen er den fortsatte lønforskel mellem mænd og kvinder.

Lønforskellen har ligget på et stabilt højt niveau siden 2000 på trods af forskelle i de nationale lovgivninger i medlemslandene (mellem 14 % og 17,4 % alt efter de forskellige beregningsmetoder).

Disse tal er desto mere bemærkelsesværdige set i lyset af, at kvinderne sidder på 58,9 % af universitetseksamensbeviserne i EU.

Kvinder udgør desuden et flertal af de studerende inden for handel, forvaltning og jura, men de besætter en mindretal af ledelsesposterne inden for erhvervslivet og de politiske organer.

Betænkningen skeler også til Norge, hvor den norske regerings beslutning om at øge andelen af kvinder i bestyrelserne i private og offentlige virksomheder til mindst 40 % vækker begejstring.

MEP’erne ønsker, at Kommissionen og medlemslandene skal betragte det norske initiativ som et positivt eksempel til opfølgning.

Vold mod kvinder udgør forsat et stort problem
Flere MEP´er henviste også til det faktum, at vold mod kvinder fortsat udgør et alvorligt problem i EU. Mellem 20 % og 25 % af europæiske kvinder udsættes for fysisk vold under deres voksentilværelse. Mere end 10 % af kvinderne udsættes for seksuel tvang.

Det kommende spanske EU-formandskab har gjort bekæmpelse af vold mod kvinder til en af sine prioriteter.

Hollandske Marije Cornelissen (Greens/EFA) gav udtryk for sin frustration over den nuværende situation: “Strategien i Europa er præget af en masse flotte ord, men den bakkes ikke op af konkret handling”.

Fædreorlov
Der var under høringen bred enighed om behovet for udvidede muligheder for fædreorlov. Flere opfordrede Kommissionen til at gøre en indsats for at få indført obligatorisk fædreorlov på europæisk plan

“Det ville være ønskeligt, at barselsorlov og fædreorlov havde den samme længde. Gennem årtier har vi bedt mændene om at deltage i det huslige arbejde. Det er på tide, at introducere denne balance i en juridisk kontekst”, sagde Marisa Soleto, som er direktør for Fundación Mujeres.

Betænkningen vil blive debatteret mandag den 8. februar i Strasbourg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU