Go to ...

6. december 2023

DIREKTE DEMOKRATI ER EN MULIGHED I EU


Lissabontraktaten indeholder bestemmelsen om det europæiske borgerinitiativ, der giver EU’s borgere mulighed for at opfordre Kommissionen til at fremsætte lovforslag.

Det kræver dog, at mindst 1 million EU-borgere støtter initiativet, og at disse borgere kommer fra ”et betydeligt antal” medlemslande.

Nyhedsbrev nr 14, 2010 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

EU-Kommissionens forslår, at en tredjedel af medlemsstaterne er tilstrækkeligt til at udgøre et betydeligt antal medlemslande. Vedrørende antallet af underskrifter pr. medlemsstat foreslås en proportionel tilgang ud fra fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet.

Kommissionen vil etablere et system til registrering af borgerinitiativer, hvor Kommissionen samtidig forpligtes til at give sit syn på, om et forslag falder inden for Kommissionens beføjelser, når en tredjedel af kravene

er opfyldt (300.000 underskrifter i min. tre lande). Ved registreringen af initiativer skal initiativtageren samtidig fremlægge oplysninger om evt. finansiering.

Medlemsstaterne forpligtes til inden for tre måneder at verificere underskrifterne i henhold til det enkelte lands praksis. Der indskrives en revisionsklausul i forordningen på fem år, hvorefter Kommissionen vil rapportere om implementeringen.

“Et afbalanceret forslag”
Britiske Andrew Duff (ALDE) mener, at Kommissionen har fundet en god balance, der sikrer mere direkte demokrati, uden at underminere den institutionelle struktur.

Polske Rafał Trzaskowski (EPP) siger: “Forslaget bringer os tættere på en realisering af en af Lissabon traktatens vigtigste nyskabelser. Jeg vil dog gerne advare imod, at der rejses for høje forventninger blandt EU´s borgere. Der er stadig tale om en kompliceret procedure.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU