Go to ...

22. april 2024

AFTALT SPIL MOD TILTALT I CHRISTIANIA-SAG


Advokat Hanne Reumert talte om konspirationsteori, da hun i dag procederede i Østre Landsret for en tiltalt i Pusherstreet-sagen.

Fra Østre Landsret den 10. november 2005
Af Mikkel Schou

Ifølge advokat Reumert har to politikredse (København og Slagelse), ToldSkat og revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers arbejdet tæt sammen for at fremstille beviser mod en tiltalt fra Pusherstreets Bod 11.

Det er den første af de ankede Christiania-sager, der nu slutter i Østre Landsret

Anklageren kan ikke bevise, at tiltalte har solgt hash i Pusherstreet, sagde advokat Reumert. Derfor bad man ToldSkat rejse en skatte-sag mod tiltalte.

Man bad ToldSkat om en vurdering af en nedlagt landbrugsejendom, i stedet for en anskaffelsesansættelse.

Derved så det ud til, at tiltalte havde haft et større forbrug end han kunne redegøre for. PriceWaterhouseCoopers skulle lave en rapport over tiltaltes privatøkonomi, der desuden skulle indeholde udgiftsposter, som Reumert ikke mente tiltalte hæftede for, men som ”beroede på anklager og politis opfattelse, mening, teori, skøn og formodning.”

Dokumentation blev væk
Få dage inden sagen kom for i Østre Landsret blev advokat Reumert opmærksom på, at der fandtes endnu tre flyttekasser med økonomiske bilag og dokumentation ved Slagelse politi. Dokumentation som politiet, ifølge advokaten, holdt tilbage for i stedet at anvende skøn og vurderinger, der skadede tiltaltes sag.

”Jeg kan ikke tro, at det er sket for at gøre sagen besværlig for mig. Men jeg har aldrig oplevet noget lignende”, sagde advokat Reumert.

Gennem hele byretssagen blev dokumentation holdt tilbage af politi og anklager. Tiltalte blev i byretten idømt to år og tre måneders fængsel. Samt en konfiskation af over en million kroner, som anklageren mener stammer fra handel med hash.

Anklageren mener, at forskellen mellem ToldSkats vurdering af en landbrugsejendom og den reelle anskaffelsespris, som advokat Reumert mener at have bevist, er omkring 1,3 millioner kroner. Dette beløb kan, ifølge anklageren, konfiskeres og er desuden bevis for, at tiltalte har handlet med hash.

Du kan blive den næste
”Det er første gang i dansk retshistorie, at man anvender den form for sandsynlighedsberegning i en straffesag,” sagde advokat Dinesen.

Han procederede samme dag for en anden tiltalt i sagen.

Dinesen kunne påvise, hvorfor politiets beregninger af, hvor meget hash de tiltalte skulle have solgt, var uvidenskabelige og behæftet med grundlæggende fejl, såvel som fejl i detaljen.

Dinesens klient er tiltalt for hash-handel i forening med Reumerts klient. Anklageren mener derfor at Reumerts klient kan dømmes for handel med den hash som Dinesens klient skulle have solgt.

Og derfor, sagde advokat Reumert i dag, kan min klient dømmes uden at der er noget bevis på, at han har solgt hash. Og sådan kan man dømme alle.

“Så behøver vi ikke en domstol, så kan vi lade politiet dømme”, sluttede advokat Reumert.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet