Go to ...

24. juni 2024

TANDLØS GÅR EFTER STRAFFRIHED


Sagen mod en 52-årig mand fra Jorløse fortsatte i dag efter syv måneders pause. Manden har kørt på en stor knallert uden kørekort. Hans forsvarer sagde i retten i Holbæk i dag, at der var tale om nødret.

AF MIKKEL SCHOU

Et retsmøde i Holbæk ret den 31. marts i år gik op i hat og briller, fordi den tiltalte forsøgte at få dommeren til at forstå, at han var blevet mishandlet af Kalundborg kommune. De ville ikke give ham en nødvendig tandbehandling, så han til sidst selv begyndte at hive sine tænder ud på grund af smerter.

1 holbæk retDa han ikke kunne spise uden tænder i munden, røg hans kropsvægt fra 72 kg til 48. Han var så udmagret, at han ikke længere kunne køre de syv kilometer til købmanden på cykel og valgte i stedet at køre på en knallert-45, selvom hans kørekort længe inden var blevet inddraget på grund af en hastighedsoverskridelse.

I marts havde dommeren så svært ved at kommunikere med tiltalte, at dommeren valgte at beskikke tiltalte en advokat og udsætte sagen.

Den beskikkede forsvarer, Nina Nielsen, mente undervejs i sagen, at der skulle laves en personundersøgelse af Kriminalforsorgen for at undersøge tiltaltes usædvanlige vilkår, herunder den manglende tandbehandling.

I retten i dag henviste forsvareren flere gange til personundersøgelsen, der ellers i øvrigt konkluderede, at tiltalte var ved sine fulde fem.

Men det var han ikke, da han udsultet kørte på sin knallert:

»Han kunne ikke se andre udveje på grund af udhungring. Han kunne ikke cykle«, sagde Nina Nielsen.

Hun mente derfor, at tiltalte havde handlet i nødværge for at undgå helt at dø af sult. Desuden mente hun, at i forhold dertil var der også tale om en mindre alvorlig lovovertrædelse.

»Hvis ikke retten mener, der er tale om nødret, mener jeg, at straffen kan bortfalde efter straffelovens paragraf 82 nr 3, der handler om tiltaltes personlige forhold. Det var en belastende og vanskelig tid for tiltalte, og retten må tage hensyn til sagens helt særlige omstændigheder«, sagde forsvareren.

Anklageren derimod fastholdt, at tiltalte skulle idømmes en bøde på 7.000 kroner.

»Problemerne med tænderne havde stået på i så lang tid, at tiltalte kunne have planlagt sig ud af det«, mente anklager Tine Sandager.

Men det havde anklageren glemt at spørge tiltalte om inden, eller forsøgt bevist under den såkaldte dokumentation, så det endte blot med at være en påstand under anklagerens procedure.

Tiltalte fik det sidste ord og begyndte at forklare, hvordan han havde forsøgt at anmelde Kalundborg kommune til politiet for krænkelser af menneskerettighederne, fordi kommunen ikke ville hjælpe med betalingen af hans tandbehandling gennem 13 år. Tiltalte er førtidspensionist, men politiet nægtede at tage imod en sådan anmeldelse, forklarede han.

Han begyndte også at beskrive kommunens generelle opførsel over for mindrebemidlede, som han sammenlignede med tidligere tiders jødeforfølgelser, indtil forsvareren fik ham til at afslutte sine sidste ord.

Dommer Christian Wenzel mente, at det var nødvendigt for ham at overveje dommen nøjere, så den vil blive afsagt næste fredag den 13. november. Dommeren meddelte dog, at uanset sagens udfald vil tiltaltes udgifter til den beskikkede advokat blive betalt af statskassen.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER