Go to ...

29. maj 2024

NEJ TIL GENMANIPULATION I LANDBRUG


EU’s medlemsstater skal have mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er (genmodificerede afgrøder).

Et direktivforslag er fremsat på baggrund af vedholdende modstand i den europæiske offentlighed mod udsætning af gmo’er og anvendelsen af dem i landbruget.

Nyhedsbrev nr 15, 2011 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

Medlemmerne af Europa-Parlamentets miljøudvalg godkendte i denne måned et forslag om at tillade medlemsstaterne at forbyde eller begrænse dyrkning af gmo´er.

»Vores forslag giver medlemsstaterne et solidt, juridisk grundlag«, forklarer ordfører Corinne Lepage (ALDE, Frankrig).

Bedre retsbeskyttelse mod gmo
Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra sidste år, mener 61 % af Europas befolkning, at gmo-fødevarer foruroliger dem.

Miljøudvalget kræver, at medlemsstaterne skal have ret til at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er med henvisning til behovet for miljøbeskyttelse.

Direktivet ventes at give de medlemsstater, der benytter sig af de nye forbudsregler, større retssikkerhed i forhold til eventuelle anklager fra WTO.

Skal godkendes som før
De nye regler vil ikke ændre godkendelsesproceduren, der stadig vil blive udført på europæisk niveau.

»Betænkningen har til formål at give større frihed til medlemsstaterne. Udkastet er afbalanceret, og det afspejler de forskellige parters ønsker og bekymringer«, fortæller Corinne Lepage (ALDE).

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Hun tilføjer, at afstemningen i Miljøudvalget er »et klart signal« fra Parlamentet til Rådet og Kommissionen om, at EU´s godkendelsessystem bør bevares, samtidig med, at medlemsstaterne gives mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo´er.

Parlamentet vil som helhed tage stilling til betænkningen i forbindelse med plenarmødet i Strasbourg i juni.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU