Go to ...

23. februar 2024

SPAREGRIS AMOK MED GAVER


A. P. Møller skænker gymnasium til danske i Sydslesvig

Manden, der aldrig når at bruge sine egne penge, giver igen fra sig.

Efter den beundringsværdige tanke, der endte i byggeriet af Operaen på Holmen (ikke at forveksle med den langt tidligere ”Operaen” på Christiania, som det forlyder at skibsrederen påtænker at købe) viser Mærsk Mc-Kinney Møller endnu en gang sin nationale veneration ved at bekoste et alt for længe tiltrængt gymnasium for de danske i Sydslesvig.

Af MIKKEL SCHOU

Flix er den 18. maj 2005 kommet i besiddelse af en pressemeddelelse fra Dansk Skoleforening i Sydslesvig, som vi flux viderebringer:

FLENSBORG/ KØBENHAVN.
Takket være en enestående gave fra “A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” kan Dansk Skoleforening for Sydslesvig nu realisere en mangeårig drøm om at oprette yderligere et gymnasium for det danske mindretal i Sydslesvig.

Fondens formand, skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller, har i dag meddelt Skoleforeningen, at A.P. Møller Fonden er til sinds at finansiere opførelsen af en fællesskole med gymnasieoverbygning med plads til ca. 500 elever i Slesvig.

Der bliver tale om fondens største enkeltprojekt i Sydslesvig.

Det hidtil eneste danske gymnasium i Sydslesvig, Duborg-Skolen i Flensborg, har nærmest uløselige pladsproblemer. Duborg-Skolen er normeret til 650 elever, men har for tiden ca. 1030, og gymnasiefrekvensen er stadig stigende.

”Gaven giver os mulighed for at få løst to meget presserende opgaver på én gang. Vi kan nu fremskynde etableringen af en ny fællesskole i Slesvig med en gymnasieoverbygning og samtidig råde bod på Duborg-Skolens pladsmangel”, siger Skoleforeningens formand, Lone Schuldt, der er helt overvældet over meddelelsen om den storslåede gave.

Lone Schuldt tør endnu ikke tale om nogen fast tidshorisont, men håber, at gymnasiebyggeriet i Slesvig vil komme i gang hurtigst muligt.

Gaven kommer på et særdeles belejligt tidspunkt, da det danske skolevæsen i Sydslesvig er midt i en omfattende omstrukturering.

Det tredelte skolesystem med geografisk adskilte hovedskoler, realskoler og gymnasium erstattes af fællesskoler, hvor de tre skolearter bliver integreret på samme overbygningsskole med niveaudelt undervisning på 7.-10. klassetrin.

I Slesvig vil fællesskolen, som nu bliver doneret af A. P. Møller Fonden, også omfatte en
gymnasieoverbygning for elever på 11.-13. årgang.

Eleverne fra Sydslesvigs sydlige, sydvestlige og sydøstlige vil især få gavn af et gymnasium i Slesvig, som vil gøre deres skolevej væsentlig kortere. En del skoler fra området har tidligere rettet henvendelse til Skoleforeningen med henblik på at få oprettet et gymnasium nummer to i Slesvig. “

Tags:

More Stories From NYHEDER