Go to ...

22. april 2024

IRANER VIL UD AF TÅLT OPHOLD


Elias Karkavandi vil efter syv år på tålt ophold i Danmark have lov at leve et almindeligt liv.

Det kan kun ske, hvis hans dom til udvisning ophæves.

Københavns byret overvejer nu, om det skal ske.

Af MIKKEL SCHOU

Iraneren Elias Karkavandi blev i 2005 idømt et og et halvt års fængsel for at have været en del af Christianias vagtkorps, der angiveligt var betalt af de handlende i Pusherstreet.

Udover en fængselsstraf skulle Karkavandi også udvises af Danmark for bestandigt.

Efter afsoningen blev det vurderet, at Karkavandi ikke kunne udvises til Iran, fordi han risikerede tortur og dødsstraf. I stedet kom han på tålt ophold, indtil han kan udvises.

I Københavns byret i dag argumenterede hans forsvarer, Christian Dahlager, for, at den del af dommen, der handlede om udvisning, skulle omstødes.

Karkavandi må på tålt ophold ikke gifte sig, arbejde eller tage en uddannelse. Først i juni 2012 fik han Højesterets ord for, at han ikke længere kunne tvinges til at opholde sig i Sandholmlejren. Højesteret mente ikke længere det var rimeligt i forhold til, hvor lang tid han allerede havde opholdt sig i lejren, og i forhold til udsigterne til, at han kunne udvises til Iran.

I byretten i dag kom det frem, at Udlændingeservice stadig ikke mener, at Karkavandi vil være i sikkerhed i Iran.

Anklageren Kristoffer Petersen kunne godt se, at der kunne være rimelige grunde til at ophæve Karkavandis udvisningsdom, men kunne konstatere:
»Ud fra regler og praksis skal udvisningen fastholdes.«

Og selvom anklageren godt kunne se, at Karkavandis tilværelse ikke var den bedste til at stifte familie i, så havde netop en familie været et argument for at ophæve dommen.

Det brugte advokat Dahlager så som det modsatte argument:
»Min klient har netop tænkt sig om og ikke stiftet familie under de meget usikre forhold.«

Dahlager kunne i øvrigt henvise til domme fra den europæiske menneskeretsdomstol (EMD), der viser, at også sociale relationer udover familie skal der tages hensyn til.

Dahlager mente, også med henvisning til domme fra EMD, at det talte til Karkavandis fordel, at der var gået så lang tid, og hans tilknytning til Danmark dermed var blevet større. Han har i dag ingen forbindelse til Iran og opholdt sig i Danmark siden 1993.

Karkavandi har i dag en kæreste i Danmark, lever af venners almisser og har ikke begået noget kriminelt siden dommen i 2005. En arbejdsgiver lover ham arbejde, så snart han må tage det.

Tirsdag i næste uge afsiger Københavns byret kendelse om udvisningen af Karkavand, og dermed om han stadig skal være på tålt opholdi.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER