Go to ...

22. april 2024

CHRISTIANIA STÆVNER STATEN


Regeringens omfattende normalisering af Christiania har lange udsigter, hvis parterne ikke når til enighed i begyndelsen af januar 2007.

Af Mikkel Schou

Inden jul afleverede Christianias advokat en 27 sider lang stævning mod staten.

Christiania hævder, at fællesskabets brugsret til den gamle kaserne er uopsigelig.

Nedrivningen af 53 huse og genopretning af voldanlægget på Christiania kan derfor formentlig ikke begynde 1. januar 2007, som forudset af regeringen og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Christianitterne forventer, at en domstol først skal tage stilling til om stævningen har opsættende virkning på den normalisering, som Folketinget vedtog i 2004.

Tilbud om forhandling
Normaliseringsplanen er blevet fremstillet af Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) som et tilbud, som Christiania kunne sige ja eller nej til.

Tilbuddet indebærer, at den kollektive brugsret til området ophæves. Der indføres en generel opsigelsesfrist på ti år, 53 huse skal nedrives og der skal bygges nye boliger efter markedsprincipper, herunder, at der bliver tale om ejerboliger.

Det sagde christianitterne nej til den 15. november og forlangte yderligere forhandling med SES.

Christianitterne har selv tidligere offentliggjort en omfattende plan for videreudvikling af Christiania. Herunder nybyggeri som Christiania ifølge den tidligere aftale med staten fra 1989 har været afskåret fra at udføre.

SES modtager stævning med ro
”Vi opfatter stævningen som et formelt skridt”, siger Jacob Holst fra Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Regeringen havde fastsat den 15. december i år som sidste frist for Christiania til at fremsætte en stævning.

Christianias forhandlingsgruppe skal mødes med SES igen i begyndelsen af januar næste år for at finde frem til en normaliseringsform som kan accepteres af christianitterne.

”Vi håber, at Christiania ender med at sige ja til tilbudet. Og så vil det være naturligt, at Christiania kalder stævningen tilbage”, siger Jacob Holst.

Knap så optimistiske er de christianitter, som flix.dk har talt med.

Christianitterne mener, at hele grundlaget for normaliseringen strider så meget i mod ideen om Christiania, at tilbuddet fra SES aldrig kan accepteres og at stævningen derfor vil blive fastholdt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From CHRISTIANIA