Go to ...

29. maj 2024

37 FRIKENDT EFTER CIRKUS PÅ CHRISTIANIA


Alle tiltalte blev frifundet i dag i Københavns byret, da politiet ville have dømt 37 for at have modsat sig anholdelse.

De 37 var blandt de anholdte på Christiania i september 2005, da politiet ryddede et cirkus.

Af MIKKEL SCHOU

Men dommeren mente ikke, at de tiltalte havde ”udvist en sådan modstand ved deres anholdelse”, at de havde overtrådt straffelovens § 119. De nægtede sig alle skyldige.

Det fremgik desuden af retsbogen, at politiet ikke havde journaliseret de anholdte korrekt. Det fremgik således ikke, hvad de var blevet sigtet for.

To afhørte politiledere kunne ikke forklare, om der var tale om masseanholdelse, siden der manglede oplysninger om de enkelte anholdte.

Politiet fremlagde heller ikke beviser eller vidneudsagn om de tiltaltes adfærd ved anholdelsen.

En politileder forklarede i retten, at hvis der var tale om masseanholdelse, som det tydede på, så kunne de anholdte ikke sigtes for overtrædelse af § 119. Det krævede, at der var konkrete beviser mod den enkelte.

Anholdelsen og rydningen kom efter 39 dage med klovneri og cirkus på Christiania.

Slots- og Ejendomsstyrelsen ville ikke give tilladelse til en opslået teltlejr i fristaden og forlangte den ryddet senest den 6. september 2005.

Dagen efter rykkede politiet ud. De 37 var oprindeligt blevet anholdt, fordi de ikke ville forlade teltlejren.

More Stories From CHRISTIANIA