Go to ...

29. maj 2024

15 MÅNEDER UDEN DOM I CHRISTIANIA-SAG


15 måneder uden dom i Christiania-sag – Forsvarer i tidnød – Politiets beregninger

Af Mikkel Schou
Fra retsmøde 2. november 2004

De fængslede vagter fra sagen mod Pusherstreet kommer til at sidde fængslet i 15 måneder inden der falder dom.

– Det er helt urimeligt, siger forsvarer i sagen Torkild Høyer.

– Så lange varetægtsfængslinger forekommer normalt kun ved drab og i meget tunge narkosager.

De 17 vagter har siddet fængslet siden 16. marts 2004. Alle retsmøder er foregået for lukkede døre. Vagterne anklages for i forening at være ansvarlig for den samlede handel i Pusherstreet i den periode de var under politiets overvågning.

Domsforhandlingerne starter ikke før maj 2005, med berammet domsafgivelse 30. juni 2005.

Forsvarer i tidnød

Politiet har konfiskeret fast ejendom, inventar i et motionscenter og værdipapirer i en af sagerne mod Pusherstreet. Politiet mener ikke, at den anklagede kan redegøre for et forbrug af over en million kroner. I syv måneder har politiet tilbageholdt bilag og andre skriftlige beviser for at en revisor kunne lave en rapport.

Forsvaret mener at revisionsrapporten er mangelfuld og misvisende og har nu 14 dage til at få udarbejdet en ny rapport inden der falder dom i sagen. I den revisionsrapport politiet har fået udført fik revisor besked på, at anklagedes og en tidligere samlevers økonomi skulle køres sammen, selvom forholdet ophørte for otte år siden. Desuden har anklagede nægtet at udtale sig til politiet, så den fremlagte revisionsrapport er udarbejdet uden anklagedes kommentarer og bemærkninger.

Sagen vil kunne blive udsat i flere måneder. Forsvareren tvivlede nemlig i dag på, at en revisor på kun 14 dag kunne lave en ny rapport.

Politiets beregninger
I sagen mod de to formodede pushere i Bod 11 har politiet regnet sig frem til hvor meget hash der er blevet solgt. Mængden er afgørende for hvor lang fængselsstraf der kan idømmes. Udfra videooptagelser har politiet talt hvor mange handler der har været i 18 timer fordelt på ti dage. Politiet antager at hver handel er på mindst tre gram hash eller to joints (0,33 gram) og at der har været handlet 11 timer hver dag i de 259 dage, hvor der har været overvågning. På den måde når politiet frem til at den ene pusher har solgt 70 kilo hash. Også selvom han angiveligt har været bortrejst i noget af perioden.

Anklageren viste under dagens retsmøde eksempler på videosekvenser, som har været brugt til optælling af handler i Bod 11. Forsvaret mente ikke, at billederne med sikkerhed kunne fastslå pusherens identitet, ligesom det ikke var muligt at se, hvor store mængder der blev solgt, eller hvor mange penge der blev betalt.

Anklagerens vidne fra politiet måtte også erkende, at der var tale om skøn og antagelser bygget på andre dele af efterforskningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet