Go to ...

29. maj 2024

VAGT TABER TÆNDER I FÆNGSEL


Seneste fra Pusherstreet-sagen:
Fængslet mister to tænder på grund af manglende tandlægebehandling i fængslet. Vagt-sag uden fortilfælde. To år og seks måneder for 60 kilo hash.

Referat fra retsmøde den 5. januar 2005
Af Mikkel Schou
Vagterne er tiltalt for medvirken til handel med flere tons hash. Højesteret skal i disse dage tage stilling til om deres videre varetægtsfængsling er vel begrundet.

Rigsadvokaten har i sit indlæg til Højesteret gjort opmærksom på, at der ikke er nogen retspraksis på området. Anklageren mener nemlig, at der er tale om professionel og organiseret kriminalitet. Rigsadvokaten mener, at det i sig selv vil medføre en streng straf. Der kan dog højest idømmes fire års fængsel, fordi sagen er startet i Byretten.

En af forsvarerne påpegede i dag i retten, at fordi der ingen retspraksis var på området, ville Højesteret på et tidspunkt skulle tage stilling til, hvad en rimelig strafudmåling skal være. Altså at Højesteret på et tidspunkt vil afsige en principiel dom, når der er faldet dom i både By- og Landsret.

Derfor er det betænkeligt, at Højesteret nu skal ind og afgøre om vagterne allerede har siddet fængslet længe nok, når de ikke har taget stilling til hvad praksis på området skal være.

Samtlige forsvarere mente i dag ikke, at en videre fængsling kunne begrundes med risikoen for at vagterne vil spolere politiets efterforskning, der er afsluttet, eller påvirke sagen ved at samstemme deres forklaring. Men det mener anklageren altså. Og med Landsrettens tidligere afgørelser fulgte dommeren i byretten anklagerens begæring om fortsat fængsling.

Vagtparade i retten
To vagter mente ikke det var nødvendigt at møde i retten i dag, hvor det skulle afgøres om de på tiende måned fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

En vagt blev fængslet for yderligere 14 dage. I løbet af de 14 dage skal anklageren undersøge muligheden for at vagten kan få behandlet sine tænder. Han påbegyndte tandlægebehandling inden han blev fængslet i marts og har siden oktober gennem sin advokat forsøgt at få gjort behandlingen færdig. Indtil nu har han mistet to tænder, der var under rodbehandling. Hans forsvarer kunne i retten i dag meddele at hverken fængselsvæsnet, kriminalforsorgen eller sociale myndigheder har villet tage ansvar for en tandlægebehandling.

Da forsvareren i dag mente at det gjorde det nødvendigt med en løsladelse påtog anklageren sig ansvaret for at der kom gang i en tandbehandling. Dommeren mente at anklageren og fængselsvæsnet blev sat under pres ved kun at fængsle vagten for 14 dage.

De øvrige vagter fik deres varetægtsfængsling forlænget med fire uger. Dommeren lagde i sine kendelser vægt på at Landsretten den 22. december ved en mundtlig forhandling havde sagt, at vagterne måtte forvente en straf der var længere end den nuværende varetægtsfængsling.

Politiet mener stadig, at der er risiko for at vagterne kan samstemme deres forklaring. De fleste vagter har endnu ikke udtalt sig til politiet eller i retten om deres aktiviteter på Christiania.

En afgørelse fra Højesteret om vagternes fængsling forventes inden for få uger.

Streng straf
En kvindelig pusher i Bod 9 fik blev i dag idømt to år og seks måneders fængsel for handel med 60 kilo hash. Retten konfiskerede 600.000 kroner, som blev beslaglagt i forbindelse med anholdelsen i marts sidste år og som menes at være kvindens udbytte ved handelen. Desuden skal hun betale sagens omkostninger, hvilket mindst bliver 183.000 kroner til advokater.

Kvinden skal sidde fængslet indtil afsoningen kan begynde. Anklageren i sagen ville have hende dømt for 240 kilo, men det mente retten ikke der var grundlag for. Anklageren mener at dommen er ”lidt streng” set i forhold til mængden der blev dømt for. Men retten mente at hash-salget havde været professionelt og stået på længe, hvilket var en skærpende omstændighed. Kvinden udbad sig betænkningstid. Hun skal overveje om hun vil anke dommen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet