Go to ...

24. juni 2024

SF LØBER FRA LØFTE OM FRI HASH


SF lægger afstand til deres landsmødebeslutning om at afkriminalisere hash.

Partiets retsordfører, Karina Lorentzen, afviser nu at tage stilling til spørgsmålet

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

I 1997 vedtog SF’s landsmøde, at hashen skulle afkriminaliseres.

Men ifølge SF’s retspolitiske ordfører, Karina Lorentzen, er politikken ikke længere den samme:

»Vi er i tvivl. Vi har ikke længere en fast holdning, før en kommission har set på problemet,« siger hun.

SF’s formand, Villy Søvndal, sagde på et pressemøde i december 2007, at SF ville afkriminalisere hashen for at bekæmpe den sorte økonomi, der finansierede de bander, der solgte hashen.

Men nu skyldes SF’s tvivl ifølge Karina Lorentzen, at udviklingen er gået hurtigt de seneste år: Der er kommet flere misbrugere af hash, og der er kommet både stærkere hash og syntetisk hash på det illegale marked.

SF’s ændring i holdningen til en afkriminalisering af hashen er sket uden diskussion i baglandet, mener Frank Hedegaard, der sad i Københavns borgerrepræsentation fra 2002 til 2010 for SF og var medlem af partiets socialudvalg fra 1992 og blandt andre stod bag landsmødebeslutningen i 1997.

»Vi syntes, at hashen var overkriminaliseret. I stedet ville vi have den ud af gruppen med hårde stoffer og betragte den på linje med alkohol,« siger Frank Hedegaard med henvisning til landsmødebeslutningen.

»Det er trist, at SF uden en saglig diskussion flytter sit udgangspunkt. Det er muligt, at folketingsgruppen er i tvivl om en afkrimina- lisering. Men os i SF, der arbejder med socialpolitik, er ikke i tvivl om, at en afkriminalisering er det eneste rigtige. Det mener alle eksperter på området jo også,« siger han.

Hvad med alkohol?
Karina Lorentzen mener derimod ikke, at der er enighed blandt eksperter. Hun forventer, at en kommission kan nedsættes efter valget med opbakning fra Socialdemokraterne, de radikale og Enhedslisten.

Kommissionen skal undersøge de sociale, sundhedsmæssige og retslige konsekvenser af en afkriminalisering af hash.

Tilbage i 1997 var det centrale i SF’s politik at afkriminalisere og afdæmonisere brugeren af hash. 10 år senere var en afkriminalisering et middel i kampen mod opblomstring af banderelateret kriminalitet. Nu er det tilsyneladende sundhedsvinklen, der er i fokus:

»Undersøgelser viser, at hash måske ikke er mere farligt end alkohol. Men hvis alkohol var et helt nyt rusmiddel, ville det måske også blive forbudt,« siger partiets retspolitiske ordfører.

For hende er det bekymrende, at forbruget af hash i Danmark ifølge hendes oplysninger er stigende i forhold til andre lande. Ikke mindst de unge misbrugere har hendes opmærksomhed.

Og selv om hun erkender, at den danske ordning med kontrol og straf i bekæmpelse af hashhan- delen ikke har virket, mener hun ikke, det er en nem problemstilling.

Og derfor skal der en kommission til at undersøge det nærmere, blandt andet hvordan en legalisering kan føres ud i livet.Men nedsættelsen af en kommission fører ingen vegne, mener Frank Hedegaard

Han var med til at formulere SF’s narkotikapolitik i 1997 og sad i Københavns Borgerrepræsentation, da der i 2009 var flertal for at lave forsøg med en legalisering af hash i Københavns kommune. Beslutningen om fri hash i København blev dog skudt ned af regeringen og derfor aldrig ført ud i livet.

Mangler alibi
»Så lokalpolitisk har vi ageret efter den landspolitiske beslutning om afkriminalisering af hash. Men at sætte en kommission i gang med at undersøge spørgsmålet er bare at udskyde en beslutning. Jeg tror ikke, at den vil komme op med noget som helst, vi ikke ved i forvejen«, siger Frank Hedegaard,

Han har tidligere arbejdet med unges narkotikamisbrug i Københavns kommune og som lektor har uddannet pædagoger omkring misbrug.

Det er en opfattelse som deles af socialoverlæge i Københavns Kommune Peter Ege:

»Eksperters udtalelser om hashproblematikken og en afkriminalisering har indtil videre ikke nyttet. Afkriminalisering er det eneste rigtige. En kommission kan bare sparke en åben dør ind. Men den kan også klæde politikerne på og give dem et alibi,« siger Peter Ege.

Og et alibi er måske lige netop, hvad for eksempel Socialdemokraterne behøver.

»Jeg er ikke positiv i forhold til en afkriminalisering. Men det kan skyldes fordomme og manglende viden. Den kommende kommission skal danne grundlag for debat,« siger Socialdemokraternes retspolitiske ordfører, Karen Hækkerup.

»Spurgte du mig i dag, ville jeg sige nej. Men jeg mangler viden.«

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER