Go to ...

29. maj 2024

STRAF SOM FORVENTET I CET-SAG


Analyse, den 26. juni 2005

Af Mikkel Schou

De 13 forsvarere sluttede deres procedure i torsdags den 23.juni. Dommeren spurgte anklageren om han havde anledning til en replik. Det vil sige om anklageren havde noget at svare til forsvarernes procedure.

Forsvarerne havde fordelt arbejdet mellem sig, så hver deres speciale kom til sin ret i en sag, der måske er den mest komplicerede i dansk retshistorie.

Anklageren havde en replik, sagde han. Hvortil dommeren sagde, at så skulle den være væsentlig.

Det mente han nok at den var.

Efter fem minutter talte anklager Bo Øskov stadig om nogle ubetydelige regnefejl, som advokat Rolf Gregersen skulle have begået under sin procedure. Men her sprang kæden af for flix.dk, som måtte forlade lokalet for at få ørenlyd.

Da anklageren var færdig med sin replik, spurgte dommeren om forsvarerne havde brug for en duplik. Det vil sige, at forsvarerne kunne kommentere anklagerens kommentar. Det var der i al fald tre forsvarere, der gerne ville.

Da forsvarerne havde afleveret deres duplik spurgte anklageren om ikke sagen kunne fortsætte i ugen efter, hvor der var afsat endnu fire retsmøder. Men det afviste dommer Peter Lind Larsen. Og dermed sluttede sagen mod det særlige vagtkorps på Christiania, CET.

Dommeren bekendtgjorde derefter, at der vil blive afsagt dom den 7.juni 2005.

Det fik advokat Merethe Stagetorn til at udbryde:
“Hvis der skal gå 14 dage inden domsafsigelse må dommeren afsige en kendelse.”

Da dommeren så lidt uforstående ud, forklarede Stagetorn, at retsplejeloven tilsiger, at en dom afsiges senest syv dag efter sagens afslutning.

Dommeren afsagde derfor en kendelse på det, som han begrundede med, at retten havde brug for ekstraordinært lang tid til at behandle den meget omfattende sag.

Helt ekstraordinært var domsmandsretten sammensat af tre domsmænd og to juridiske dommere. Normalt er der to domsmænd og en dommer, men af frygt for, at sagen skulle udskydes undervejs pga. sygdom, valgte Københavns Byret denne løsning.

Og hvilken straf bør vagterne fra CET så forvente? Ja, som en af forsvarerne sagde til flix, så vil alt andet end en frifindelse være uanstændigt. Men:

“Anstændighed er ikke et begreb, der anvendes indenfor jura. Eller politik.”

Dette var den sidste retsreportage fra Christiania-sagen i denne omgang. Flix er tilbage når vagterne idømmes frifindelse, straffrihed, samfundstjeneste eller fængselsstraf.

Og flix er tilbage når pusherne skal slæbe sig gennem sagen endnu en gang ved Landsretten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet