Go to ...

23. juni 2024

LØGNEN OM HASH OG TRAFIK


 Tusindvis af danske bilister har fået frataget kørekortet i tre år, fordi de havde røget hash.

Det er for hård en straf for noget, der nok slet ikke er en forbrydelse.

Af MIKKEL SCHOU i debat i Politiken

I gamle dage, det vil sige for et par år siden, var det helt lovligt at føre et motorkøretøj under påvirkning af hash.

Med mindre en læge vurderede ved en klinisk undersøgelse, at personen ikke kunne gøre det på en betryggende måde.

Hvis man vil bekæmpe trafikanter, der færdes i en hashrus, er det selvfølgelig en besværlig metode. Ikke mindst fordi en læge næppe vil konstatere manglende refleks eller opmærksomhed hos en hashpåvirket person.

Det er også besværligt for politiet at fremskaffe en læge til det formål, når en person er bragt til standsning.

Derfor blev loven ændret for et par år siden. Nu må bilisterne ikke have spor af narkotiske stoffer eller sløvende medicin i blodet.

For medicin og andre narkotiske stoffer end hash gælder det stort set, at påvirkningen er ophørt, når stoffet ikke længere kan spores i blodet.

Det vil sige, at man efter et par timer kan køre bil, hvis man har taget kokain, LSD, morfin og så videre.

Det aktive stof i cannabis, derimod, oplagres i fedtvævet og kan konstateres i blodet i dagevis efter indtagelse. To joints om ugen er nok til, at den såkaldte bagatelgrænse er overskredet permanent.

Et politisk argument til forsvar for denne restriktion er, at personen jo nok så ikke på noget tidspunkt er i stand til at køre bil. Men det er videnskabeligt dokumenteret, at en hashrus er væk efter tre til fire timer, selvom der er aktivt stof i blodet.

Det grundlæggende politiske argument er, at man vil nedbringe ulykker i trafikken, der skyldes påvirkning af narko og medicin.

Et godt argument, der bare ikke er sagligt begrundet, hvad angår hash. I Rigspolitiets statistik skelnes der ikke mellem de narkotiske stoffer. Det vil sige, at ingen kan sige, hvornår hash har forårsaget en ulykke.

Hvis man tilmed studerer omtale i medierne vil man også se, at i en ulykke har føreren været påvirket af hash/narko OG alkohol.

Sidst men ikke mindst viser en omfattende EU-undersøgelse, at påvirkning af hash i trafikken ikke er farligere end at køre med den i Danmark højst tilladte promille alkohol i blodet.

Andre undersøgelser viser, at bilister i en rus af hash, har en tendens til at køre mere forsigtigt. Tag den.

Det kunne være interessant, hvis politikerne kunne fremvise dokumentation for, at hash var skyld i nogen som helst ulykke i trafikken. Det gør de ikke. I stedet er deres afgørende argument, at hash jo under alle omstændigheder er ulovligt. Altså har det ikke noget med trafiksikkerhed at gøre.

For et par år siden kørte bilister rundt i en hashrus helt lovligt. Lur mig, om de ikke vidste, hvor længe der skulle gå efter indtagelsen eller opgav at køre bil, hvis de var for skæve. Som det er nu, risikerer flere hundrede tusinde danske bilister, at miste kørekortet i tre år, fordi de ikke vidste, at jointen de røg i fredags kan spores i blodet midt i ugen efter.

Sæt dog bagatelgrænsen, der hvor den hører hjemme. Nemlig efter de par timer det tager for rusen at klinge af. Så er der kun de daglige vanerygere tilbage i fedtefadet. Og sæt straffen ned, så den svarer til den mildeste straf for kørsel i en brandert.

Nogle bilister kan ikke køre bil efter at have drukket en lys øl. Andre kan have svært ved det lige efter at have røget hash, og så ved de det som regel også selv.

Men desværre er hensigten på Christiansborg ikke en kamp mod ulykker i trafikken, men mod sagesløse hashrygere.

UKENDT FOTOGRAF fra nettet.

Tags: ,

More Stories From Debat