Go to ...

14. juli 2024

LØSLADT I CHRISTIANIA-SAG


Den tiltalte skal blive i fængslet indtil Landsretten har godkendt Byrettens afgørelse. Mor til en af de tiltalte er mistænkt og hendes økonomi blev gennemgået for lukkede døre.

Fra retsmøde den 25. november 2004
Af Mikkel Schou

En tiltalt i Pusherstreet-sagen blev i dag løsladt af Københavns Byret. Løsladelsen blev kæret af anklager og den tiltalte skal efter dommerens mening derfor sidde fængslet indtil Landsretten godkender domsmandsrettens afgørelse om, at han kan løslades. Rettens afgørelse betyder at den fængslede ikke længere er underlagt brev- og besøgskontrol. Den tiltalte har erkendt handel med under to kilo hash og har siddet varetægtsfængslet i sagen i otte måneder.

Anklageren afsluttede i dag sin bevisførelse mod den såkaldte Bod 11 og derfor begærede forsvarerne de to formodede pusher løsladt. Forsvarerne mente ikke at politiets beviser, der især består af skjulte video-optagelser, kan begrunde anklagerens tiltale for handel med henholdsvis 91 kg og 72 kg hash. Med stemmerne to mod en afgjorde domsmandsretten at den ene kunne løslades. Anklageren kærede løsladelsen, fordi han mente at der var risiko for at den tiltalte vil genoptage hash-handelen.

Den anden tiltalte i sagen kunne ikke løslades, fordi retten med stemmerne to mod en, mente at den tiltalte på fri fod kunne påvirke en kommende afhøring af to vidner, som forsvareren har forlangt ført i retten. Den tiltalte har fået konfiskeret væsentlige værdier i sagen efter straffelovens § 76a, og i den slags sager er det forsvareren, der skal bevise, at værdierne er opstået på lovlig vis. Derfor fortsætter bevisførelsen i retten, selvom anklageren har afsluttet sin bevisførelse. Der skulle falde dom i sagen i dag. Men på grund af anklagerens langtrukne bevisførelse har det ikke været nok med de afsatte 15 retsmøder. Nu ventes der at falde dom i sagen i januar 2005.

Moderens økonomi
En mor i sagen er mistænkt af politiet for at have modtaget penge, der stammer fra hash-handel og desuden ved arrangerede bankoverførsler at dække over en formodet pushers skjulte økonomi. To revisorer fra PricewaterhouseCoopers forklarede i dag i retten, hvordan de var blevet bedt af politiet i København om at lave en revisionsrapport over den tiltaltes økonomi. Revisionsrapporten konkluderer at den tiltalte over en fem-årig periode ikke kan redegøre for et forbrug på omkring 1,5 millioner kroner. En del af tiltaltes indkomst er pengebeløb fra moderen. Da retten nåede frem til omtale af moderens økonomiske forhold blev dørene lukket af hensyn til beskyttelse af de personfølsomme oplysninger.

Moderen vil blive indkaldt til at afgive forklaring i retten den 6. december. Selvom hendes oplysninger først og fremmest skal indgå i sagen om den påståede hash-handel, vil hun blive afhørt i retten med en sigtets rettigheder. Anklageren vil nemlig ikke udelukke, at hun senere vil blive sigtet i sagen. Forsvaret har for to uger siden bedt et andet revisionsfirma lave en rapport over den tiltaltes økonomi. Men det arbejde er gået i stå, fordi revisionsfirmaet ikke har måttet tale med moderen uden for retten. I den første revisor-rapport har politiet forlangt at tiltaltes økonomi samkøres med en tidligere samlever. Hende må forsvarets revisor også vente med at tale med, til hun føres frem i retten. Retten forventer at bruge tre retsmøder til at høre moderens og ex-kærestens forklaringer og endelig revisors fremlæggelse af en ny rapport.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet