Go to ...

28. februar 2024

STATEN STRESSER CHRISTIANIA MED PÅBUD


31.10.09   Slots- og Ejendomsstyrelsen har i år udstedt flere påbud i sager på Christiania end i de fire forudgående år tilsammen.

Det får Christiania-advokat til at advare mod unødvendig konfrontation

Af Mikkel Schou, for dagbladet Information

Siden Christiania foreløbig tabte sagen mod staten om brugsretten i maj i år, er antallet af påbud til fristaden fra Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) nærmest eksploderet.

Det viser en opgørelse, som Information har anmodet styrelsen om. »Vi oplever de mange påbud som stress og chikane. Folk kommer bange til os og beder om hjælp til at besvare brevene fra SES,« siger Hulda Mader fra Christianias kontaktgruppe.

Et påbud er en meddelelse til en borger fra en myndighed om, at bestemte forhold skal bringes i orden.

Styrelsen overtog i 2004 myndigheden over Christiania fra Forsvarsministeriet og har siden 2005 udstedt 108 påbud.

Fra 2005 til og med 2008 blev der udstedt i alt 53 påbud. I år er tallet allerede oppe på 55.

Nu skal loven virke
»Efter landsrettens dom er det utvivlsomt, at vi skal udmønte Christianialoven, så det vil vi naturligvis gøre,« siger Kristian Lyk-Jessen, udviklingschef i SES.

I øjeblikket verserer der påbudssager om blomsterkasser, brændestabler, tre hegn og en træterrasse. Der udstedes også påbud i forbindelse med indflytning og byggeri uden tilladelse.

Christianialoven foreskriver blandt andet, at voldområderne skal føres tilbage til en tilstand, så besøgende kan få en oplevelse af tidligere tiders militære forsvarsværk.

I både 2007 og 2008 forlangte styrelsen, at byggeri på volden blev nedtaget. Det skete ikke frivilligt i de to tilfælde.

»I den forbindelse må vi konstatere, at det kræver omfattende ressourcer – ikke mindst fra politiets side – når vi fjerner ulovligt byggeri på Christiania,« siger udviklingschef i SES, Kristian Lyk-Jensen.

Rydningerne af bygningerne førte til gadekampe på Christianshavn, og nu er det ene byggeri alligevel genopført.

Ifølge Knud Foldschack – en af Christianias advokater – er det netop brugen af påbud, der er et problem:

»Når først man har udstedt et påbud, så skal der jo følges op på det. Ellers spiller staten fallit. Men så er det også, at det ender i konfrontation. I stedet kunne man nøjes med henstillinger, indtil der kommer en varig løsning på striden mellem staten og Christiania,« siger han.

Påbud pr. automatik
Omkring halvdelen af de 108 påbud – 51 – handler om indflytning på Christiania uden tilladelse, og de 47 af dem er udstedt i år.

»Langt de fleste påbud omkring indflytning skyldes, at SES ikke har indsigt i sagerne på forhånd. Det kan dreje sig om en kæreste, der flytter ind eller christiania-børn, der fylder 18 år, hvor de så pludselig optræder i systemet som ulovlige tilflyttere,« siger Mette Prag fra Christianias kontaktgruppe.

I de tilfælde ender det efter dialog med styrelsen med en tilladelse.

Ifølge Slots- og Ejendomsstyrelsen er den slags sager da også en ren formalitet.

Værre er det med reel nyindflytning. SES vil holde fraflyttede boliger klar til genhusning for de christianitter, der risikerer at blive tvangsflyttet fra deres bolig på volden i overensstemmelse med Christianialoven:

»Det er jo netop noget af det centrale i sagen mod staten. Vi vil selv bestemme, hvem der skal bo i husene, og vi vil ikke bare lade dem stå tomme, fordi SES vil bruge dem til genhusning,« siger Mette Prag

Christiania har fået fri proces i ankesagen ved Højesteret, hvor netop spørgsmålet om fristadens selvforvaltning er et centralt punkt. Men sagen starter formentlig tidligst om et år.

Formynderi
Siden 2005 har SES udstedt 57 påbud i sager om byggeri, anlægsarbejde og – som det hedder – opstilling af genstande.

I år er der foreløbig kommet otte påbud om, at fysiske forhold skal bringes i orden andre steder på Christiania. Men styrelsen optræder ikke kun som myndighed, men også som ejer.

Hulda Mader fra Christianias kontaktgruppe oplever SES som en unødvendig formynder, der træder ind som et overflødigt bindeled, når Christiania skal samarbejde med for eksempel brandmyndigheder:

»Vi kan sagtens selv samarbejde med relevante myndigheder. Men vi kan ikke samarbejde med staten om at nedlægge os selv eller fjerne et legehus, som nogle børn har lavet,« siger Hulda Mader.

Del og hersk
De mange påbud til Christiania er så vidt muligt rettet til personer. Og det mener Knud Foldschack er en bevidst strategi:

»Slots- og Ejendomsstyrelsen prøver at splitte fællesskabet ved at udstede individuelle påbud. Uden fællesskabet er der ikke noget lykkeligt Christiania. Men også et lykkeligt Christiania må finde en måde at samarbejde med staten på,« mener Knud Foldschack.

Om de mange påbud siger han:

»Styrelsen har udstedt rigtige påbud, tåbelige påbud og påbud, der kunne vente til, at der var opnået en løsning på striden mellem staten og Christiania. Og det problem kan Højesteret ikke løse.«

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From CHRISTIANIA