Go to ...

23. juni 2024

MOR I HASH-SAG AFHØRT I RETTEN


Tiltaltes mor beskyldte politi for at bruge Banan-republik-metoder. Eks-kæreste nægtede at vidne, da hun er sigtet i sagen.

Fra retsmøde den 6.december 2004
Af Mikkel Schou

Det var en yderst fattet mor til en af de tiltalte i Bod 11 i Christiania-sagen, der i Københavns Byret i dag redegjorde for sine egne økonomiske forhold og sit økonomiske mellemværende med sin søn.

Dommeren oplyste moderen om at hun ikke var tvunget til at vidne, da hun selv risikerede at blive sigtet i sagen og fordi hun ikke havde pligt til at vidne mod sin søn. Men det ville hun gerne.

Hun understregede dog, at hun ikke kunne dokumentere alle sider af sin økonomi, fordi politiet i foråret havde brugt en dag hun ikke var hjemme til at skaffe sig adgang til hendes pengeskab. I den forbindelse havde politiet beslaglagt de fleste af hendes dokumenter og papirer af økonomisk betydning.

Midt i sin forklaring benyttede moderen lejligheden til at kritisere politiets metoder, som hun kaldte en Banan-republik værdig. Hun havde aldrig været i konflikt med loven i sine snart 70 år og forstod ikke at sådanne metoder kunne anvendes i et demokrati. Desuden brød hun sig ikke om at narkotikapolitiet havde snuset rundt i hendes hjem, i øvrigt uden at finde noget, der kunne bære en sigtelse.

Svar på rede hånd
Politiet har moderen mistænkt for at hvidvaske sin søns formodede indtægter fra hashhandel. Moderen kunne i dag i retten fuldstændig redegøre for de mistænkelige bankoverførsler mellem hende og hendes søn.

Anklageren måtte efter afhøringen umiddelbart konstatere, at der ikke kan rejses sigtelse mod hende. Selvom mistanken bevares vil det være alt for omstændeligt for politiet at bevise, at der for eksempel ikke har været en betydelig indtægt ved salg af indbo svarende til en 170 kvadratmeter stor villa. Store beløb der er indsat på den formodede pushers bankkonto viste sig at være legitim arv. Ligesom beløb på 15.000 hvert år på moderens konto viste sig at stamme fra tiltaltes mormor.

En bil til en værdi af 300.000 kroner indgår også i sagen mod den tiltalte, som hævder, at det ikke er hans. Et vidne kunne i retten i dag fortælle, at der var vidnet der ejede bilen, som det også fremgår af registreringsattesten.

Politiet havde fået revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers til at undersøge vidnets økonomiske forhold. Revisionsfirmaet konkluderer, at vidnet har haft en økonomi i fællesskab med sin kone, der gjorde det muligt at købe bilen. Anklageren har gennem sagen ment at den tiltalte havde betalt for bilen, som han også havde brugt i perioder.

Nægter at vidne mod sig selv
Anklageren har gennem hele sagen ment at tiltalte i Bod 11 havde fælles økonomi med en eks-kæreste, som han ikke har levet sammen med de seneste otte år. Hun var i dag indkaldt til at vidne om forholdene på et motions- og ridecenter, som hun driver.

Anklageren mener at tiltalte har brugt 1,6 millioner kroner på istandsættelse af centret, som der ikke er dækning for i deres fælles økonomi. Penge som ifølge anklageren stammer fra hash-handel. Eks-kæresten ville i dag ikke lade sig afhøre med en sigtets rettigheder. Hun er sigtet for skattesvig i forbindelse med driften af motions- og ridecentret. Politiet har også i foråret konfiskeret alle hendes økonomiske dokumenter og i øvrigt beslaglagt inventaret i centret.

Eks-kæresten blev af sin advokat frarådet at lade sig afhøre, fordi hendes forklaring der skulle afgives under ed, ville blive brugt imod hende i sagen om skattesvig. Først i sidste uge gik politiet med til at hendes økonomiske dokumentation i sagen kunne udleveres til hendes advokat. Det er dog endnu ikke sket.

Papirerne har gennem sagen været spredt fordelt hos Slagelse politi, der fører skattesagen, hos Told og Skat, og hos politiet i København, der har efterforsket forbindelsen til hash-handel på Christiania.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet