Go to ...

29. maj 2024

DOMMENS DAG FOR PUSHERE


Københavns Byret: Politiets skøn og beregninger kan bruges. Et år og seks måneders fængsel for handel med 25 kilo hash. Dommen anket og kontra-anket.

Fra domsafsigelse den 1. december 2004
Af Mikkel Schou
En domsmandsret idømte i dag to pushere henholdsvis halvandet og et års fængsel for handel med 25 og 10 kilo hash. Anklageren ankede på stedet begge domme og ville have den ene pusher dømt for 114 kilo hash. Det fik begge forsvarere til at kontra-anke.

Politiets beregninger
Dommeren i sagen sagde til flix.dk efter retsmødet, at retten i det store hele havde accepteret politiets bevismateriale og metode til at beregne hvor meget hash, der var blevet solgt. Grunden til at den ene pusher var blevet dømt for handel med 25 kilo og ikke de 114 kilo, som anklageren havde forlangt, var ifølge dommeren, at man på et punkt havde taget de tiltaltes forklaringer for gode varer. Politiet havde på baggrund af observationer med blandt andet skjult kamera regnet sig frem til at der var 16 kunder i timen ved hver bod i Pusherstreet. At handlerne enten var tre gram hash eller to joints med hver 0,33 gram. Politiet mente at de to pushere i Bod 8 havde arbejdet 12 timer om dagen. Og at det var sket i forening, hvilket er en skærpende omstændighed. Men retten mente ikke det var bevist, at de to havde handlet hash i forening. Desuden, sagde dommeren til Flix, at det var mere sandsynligt at de tiltalte havde arbejdet nogle få timer om dagen, som de selv havde forklaret retten. De har begge erkendt at have handlet omkring 20 gange.

En af forsvarerne fra de andre sager mod Pusherstreet, Claus Bergsøe, mener ikke at man umiddelbart kan sige, at retten nu en gang for alle har godkendt politiets bevismateriale. Det er en juridisk mulighed, at politiets materiale i de andre sager ikke bliver anerkendt af retten, siger han til www.flix.dk. Hanne Reumert, der førte en af de tiltaltes sager i dag, ville ikke nærmere kommentere dommen, men hæftede sig ved, at anklagerens krav om hårdere straffe ikke var blevet fulgt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet