Go to ...

29. maj 2024

DRAGSDAHL FÅR FRI PROCES


19.03.14  Journalist Jørgen Dragsdahl har fået fri proces til at føre sin sag mod historiker Bent Jensen ved Højesteret.

Det meddeler Dragsdahl på sin facebook-profil.

xxdragsdahll  Foto: Privat

Af MIKKEL SCHOU

Journalist Jørgen Dragsdahls sag er så principiel, at Civilstyrelsen i dag har bevilget ham fri proces.

Sagen drejer sig om injurier.

Historiker Bent Jensen påstod i Jyllandsposten i januar 2007, at Dragsdahl havde været KGB-agent. Det skulle ifølge Jensen have ført til at Dragsdahl blandt andet skrev artikler i dagbladet Information, der reelt var propaganda for Sovjetunionen.

Jensens påstand byggede på ellers hemmeligholdt materiale hos PET, som Jensen havde fået adgang til som forsker i den kolde krig.

Dragsdahl stævnede Jensen for injurier og vandt sagen i byretten.

Jensen ankede dommen. Og i oktober sidste år blev Jensen frikendt af Østre Landsret med den begrundelse, at Jensen som forsker burde have en udvidet ytringsfrihed.

Jensen blev altså ikke frikendt, fordi han kunne bevise, at Dragsdahl havde været KGB-agent.

FORVRØVLET DOM I LANDSRETTEN

Dragsdahl måtte antage en ny advokat med møderet for Højesteret. En anmodning om at få prøvet sagen ved Højesteret blev imødekommet af Procesbevillingsnævnet i januar 2014.

Og nu har Civilstyrelsen altså bevilget fri proces, fordi sagen er principiel.

Bent Jensen bliver også omfattet af fri proces.

POLITIKEN SKRIVER OM SAMME

Jørgen Dragsdahl endte efter landsretsdommen med en gæld for retlige omkostninger på flere hundrede tusinde kroner. Den søger han nu også om at få omfattet af den netop bevilgede fri proces

.8702144116

Oplysningerne om at Jørgen Dragsdahl skulle have været KGB-agent fandt Jensen under sin forskning.

Trods PETs overvågning af Dragsdahl i 1980’erne blev der aldrig fundet noget, der kunne føre til en sigtelse mod ham.

Bent Jensens forskning resulterede i tobinds-værket “Ulve, får og vogtere”, der skulle have været udgivet i 2010. Det udkom først i sidste måned. Forlaget Gyldendal, der udgav værket, mente det bedst at afvente Østre Landsrets afgørelse.

FOTO FRA DRAGSDAHLS FACEBOOK-PROFIL (MED TILLADELSE).

Tags:

More Stories From NYHEDER