Go to ...

23. juni 2024

37 FRA CHRISTIANIA STADIG FÆNGSLET


Højesteret afgjorde i dag, at tre tiltalte i Christiania-sagen fortsat kan sidde fængslet. Otte er blevet løsladt siden politiets anholdelser den 16. marts i år. Nogle pusher-sager er ikke berammet endnu, andre starter i marts næste år.

Fra anklagemyndigheden den 29.november 2004
Af Mikkel Schou
Højesteret: ”Varetægtsfængslingerne er ikke for lange”
17 pushere, som politiet kalder sælgere, venter i fængsel på at få dom. Det samme gælder to medhjælpere, som politiet kalder løbere, og 18 vagter. Højesterets afgørelse i dag vil få betydning for de andre fængslede. Det vurderer anklagemyndigheden. De tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 16. marts i år.

De tre tiltalte havde fået Procesbevillingsnævnets tilladelse til at indbringe de lange varetægtsfængslinger for Højesteret. Mange af forsvarerne i sagen, en per tiltalt, mener at varetægtsfængslingerne er alt for lange i forhold til hvilken straf, der kan forventes. Men Højesteret mener, ligesom anklageren, at de tre tiltalte pushere på fri fod vil forsøge at samstemme deres forklaring med andre tiltalte og at de vil genoptage deres hash-salg. Desuden mener Højesteret, at hash-handelen har været så omfattende, at de tiltalte vil få en fængselsstraf, der er længere end den tid de indtil nu har siddet fængslet.

Højesterets afgørelse kommer som en overraskelse efter en byretsdom i forrige uge, hvor to tiltalte pushere blev løsladt to uger inden domsafsigelse. Da var anklageren færdig med sin bevisførelse og Byretten mente, at der var en ”ikke ubetydelig” usikkerhed om politiets måde at beregne mængden af det påståede hash-salg på. Løsladelsen blev ikke anket af anklageren. Modsat torsdag i sidste uge, hvor en pusher blev løsladt af Byretten og anklageren kærede. Landsretten afgjorde idag at den tiltalte ikke skal løslades.

Løbende løsladt
Syv pushere og en løber er blevet løsladt mellem maj og august, fordi anklageren ikke har ment, at netop de tiltalte vil få en særlig lang fængselsstraf.

I alt 14 boder skal for retten. Den første dom afsiges 1. december og ventes at få betydning for de øvrige. Næste domsafsigelse er den 22. december. Syv domsforhandlinger starter i perioden januar til marts. Først da indledes sagen mod de pågældende og de tiltalte skal efter anklagemyndighedens mening sidde varetægtsfængslet indtil da. I fem sager er retsmøderne endnu ikke planlagt. De vil tidligst kunne starte i foråret 2005.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet