Go to ...

29. maj 2024

ADVOKAT BJØRN ELMQUIST FRIKENDT


Advokat Bjørn Elmquist blev i dag frikendt for overtrædelse af straffeloven. Ifølge politiet havde advokaten ulovligt overbragt sin klient materiale fra politiets fotoovervågning i en hashsag. Retten mente, at advokaten havde gjort noget ulovligt, men at forseelsen var så lille, at den ikke kunne straffes efter straffeloven.

Af MIKKEL SCHOU

Under en retssag skulle advokat Bjørn Elmquist for to år siden havde givet sin klient 18 foto fra politiets overvågning af hash-handel i Jægersborggade i København.

Advokatens klient blev dømt for at være medhjælper i hashhandelen. Under det sidste retsmøde hævder en politibetjent, at advokat Bjørn Elmquist bad om, at hans klient fik en farvekopi af politiets foto, da klienten i retten kun besad sort/hvide fotos.

Elmquists forsvarer i sagen, advokat Steen Bech, forklarede retten, at politimandens forklaring var helt usandsynlig. Elmquist kunne i retten i dag fremvise to sæt af de omtalte foto, i farver, som han havde haft liggende siden sagens afslutning for to år siden.

Forsvareren belyste også det usandsynlige i, at anklageren havde givet Elmquist kopierne i retten, for at Elmquist kunne give det videre til sin klient. Det eneste sandsynlige måtte være, at det var anklageren, der havde givet kopierne til Elmquists klient, mens denne blev afhørt i retten.

Elmquist sagde ved begyndelsen af dagens retsmøde:

»Her sidder jeg for første gang i mit liv og ved, at tiltalte er uskyldig. Jeg stoler på retssystemet.«

Men efter en halv times votering nåede dommeren og de to domsmænd frem til, at advokat Elmquist havde brudt loven. Retten mente nemlig, at politimanden, der afgav sin forklaring, måtte tale mere sandt end Elmquist.

To af rettens medlemmer mente, at Elmquist havde overtrådt Retsplejelovens paragraf 729 ved at overlevere politiets materiale til sin klient uden at have haft politiets tilladelse.

Et af rettens medlemmer mente desuden, lige som anklageren, at Elmquist også havde overtrådt Straffelovens paragraf 155, ved at “misbrugee sin stilling i offentlig tjeneste eller hverv”. Straffen er bøde eller fængsel i op til to år, hvis overtrædelsen sker for at skaffe sig selv eller andre en uberettiget fordel.

Efter dommen var Elmquist glad for frikendelsen, men skuffet over begrundelsen. Han mente ikke, at han havde overtrådt Retsplejeloven. Overtrædelsen af paragraf 729 er ikke forbundet med muligheden for idømmelse af straf.

Elmquist blev fundet skyldig i overtrædelse af Retsplejelovens bestemmelser udelukkende, fordi en politimands forklaring vejer tungere end den tiltaltes forklaring, mener advokat Steen Bech. En forklaring som ifølge forsvareren var både ulogisk og ufuldstændig.

Rettens flertal mente dog, at det materiale, klienten havde været i besiddelse af, var af så uvæsentlig karakter, at der ikke kunne dømmes for en overtrædelse af straffeloven.

Politimanden, der afgav forklaring, sagde i retten, at han havde spurgt Elmquists klient om, hvad de foto skulle bruges til:

»Det kunne bare være sjovt at hænge dem op i cellen«, svarede klienten, der allerede sad fængslet i den sag, han blev dømt i.

Klienten blev ikke afhørt i sagen i dag, da han tidligere til politiet havde forklaret, at han ikke huskede, hvordan han havde fået fat i de omtalte foto.

Elmquist kritiserer politiet for dårlig efterforskning:

»Det retsmøde, hvor jeg skulle have begået noget ulovligt, blev optaget på bånd. Politiet kunne jo havde aflyttet dem, for at høre hvad der var foregået.«

Blandt andet ville man så kunne høre Elmquist bede om, at hans klient får et sæt foto i farve i stedet for det sæt, han havde i sort/hvid, sådan som politimanden i dag i retten påstod, at det var sket.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER