Go to ...

29. maj 2024

SÆTTER FOKUS PÅ SORG


Til foråret indgår Frederiksberg Provsti i kulturelt samarbejde med teater Riddersalen om børn og unges sorg over at miste en nærtstående. Et tema, der ofte er overset.

Af Mikkel Schou for Københavns Stift

Da teatret Riddersalen inviterede kirken til at deltage i projekt OmSorg, takkede Frederiksberg Provsti hurtigt ja. Det handler om børn og unges sorg. Gennem oplevelser i musik, teater og kirke er det målet at give deltagerne et udgangspunkt for samtale om sorg og en hjælp til at forholde sig til døden.

Hjælp til børns sorg
”Det er oplagt, at kirken har noget at sige om død og sorg. Og Riddersalen mener, at vi kan bidrage med noget dybere. Vi har jo kompetencer til at hjælpe i livets kriser. Og i dette projekt kan vi hjælpe børn og deres voksne med at forholde sig til døden”, siger provst Kirsten Jørgensen.

For Piet Bertelsen, der er teaterleder på Riddersalen, var det naturligt at invitere kirken med i projektet:

”Når det handler om sorg, kan kirken tilbyde nogle dygtige fagfolk. Og præsterne har gode erfaringer med samtalen mellem mennesker, så det har været meget inspirerende at samarbejde med kirken”, siger teaterlederen.

Provstikoordinator Espen Bock Andersen er tovholder for kirken i projekt OmSorg. Han er også glad for Riddersalens initiativ.

”Lige netop børn og unges sorg har vi nok ikke været så meget opmærksomme på tidligere. Kirken har en lang tradition for at tilbyde samtaler om sorg. Men det har særligt været voksne sognebørn, der har været opmærksomme på den mulighed. Og der har ikke været tradition for, at voksne tog deres børn med til præsten ved den lejlighed. Med invitationen fra Riddersalen har vi fået mulighed for at formidle det vigtige emne til en yngre målgruppe,” siger Espen Bock Andersen

Kirken i samfundet
”Det konkrete projekt handler om sorg i børnehøjde”, siger provst Kirsten Jørgensen.

Men det er i det hele taget vigtigt, at kirken griber chancen for at samarbejde med andre institutioner i kommunen, mener provsten.

”Kirken skal ikke være en enklave i byen. Vi skal samarbejde med andre aktører, når vi kan bidrage med noget og på den måde udfylde vores plads i samfundet”, siger Kirsten Jørgensen.

Projekt OmSorg er netop en mulighed for at vise kirkens relevans fra en anden side.

”Det kan måske gøre nogen opmærksom på, at vi laver andet end gudstjenester. Og folk må gerne opdage, at præster er til at tale med” siger provst Kirsten Jørgensen.

OmSorg
OmSorg er en række arrangementer om død og sorg. Frederiksberg Provsti bidrager blandt andet med koncertgudstjeneste, kreativt værksted, samtale-saloner og et begravelsesoptog gennem Frederiksberg Alle efter New Orleans traditioner.

OmSorg foregår primært i april med enkelte arrangementer i maj og juni. Se hele programmet.

Hele projektet er et samarbejde på Frederiksberg mellem tre teatre, Frederiksberg Museer, biblioteket og altså Frederiksberg Provsti. Provstiet samarbejder i forvejen med eksterne partnere blandt andet ved Kulturnatten (Hærens officersskole) og ved den Lille Kulturnat (biblioteket).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR