Go to ...

22. april 2024

LÆGELIG OPBAKNING TIL SF-FORSLAG OM HASH


Nultolerance over for hash i trafikken skal igen til debat i Folketinget. Norge har mere nuanceret lovgivning, som ifølge ekspert for Retslægerådet uden videre kan indføres i Danmark.

Af MIKKEL SCHOU

En ung mand havde overtrådt de danske regler for kørsel med THC i blodet (det aktive stof i hash), da han blev standset i bil af politiet. Ifølge hans egen forklaring var det to-tre dage siden, han senest havde røget en joint.

Men selvom den unge mand, også efter Retslægerådets udtalelse i sagen, efter al sandsynlighed ikke var påvirket af hash, da han blev stoppet, blev han fornylig dømt for overskridelse af bagatelgrænsen med 60%. I Danmark er der nemlig nultolerance over for kørsel med spor af THC i blodet.

Det koster tre års ubetinget frakendelse af kørekortet og en månedsløn i bøde, uanset hvor meget THC, der måles hos bilisten, svarende til straffen for en alkoholpromille på over 1,2. I Norge var den unge mand sluppet med en bøde for sin forseelse.

Derfor vil SF igen diskutere i Folketinget om, loven kan ændres, så bilister kun straffes, hvis de er påvirkede, når de kører i bil. Og SF foreslår også, at der ses på strafniveauet.

I Østre Landsret kæmpede advokat Knud Foldschack forgæves for den unge mand. Landsretten kunne på trods af advokatens argumenter ikke se bort fra den danske lovgivning om nultolerance, der er fra 2007 og strammet yderligere i 2011.

Advokaten kunne i Østre Landsret blandt andet henvise til Folketingets forarbejde til loven, hvor det antages, at der bare skal gå fem timer efter hashrygning, før man lovligt kan køre bil.

»Og det har Retslægerådet med udtalelser i denne sag afvist som værende forkert. Grænsen kan ifølge Retslægerådet være overskredet flere dage efter«, konstaterede han.

Alene i 2014 mistede næsten 5.600 danske bilister kørekortet på grund af THC i blodet.

DE NORSKE REGLER
Hvis en tiltalt i en lignende sag påstår, at det er længe siden, at han har røget hash, eller at han slet ikke har røget, men har været udsat for passiv rygning, er det Retslægerådet, der skal komme med en lægelig udtalelse. Ofte bliver tiltaltes forklaring omkring passiv rygning afvist på grund af netop Retslægerådets udtalelser.

Retslægerådet har seks eksperter, som det anvender i disse sager. Den ene er professor Kim Peder Dalhoff (foto) på Bispebjergs afdeling for klinisk farmakologi.

»Nu kender jeg ikim dalhoffkke baggrunden for de norske regler på området. Men vi sammenligner os ofte med Norge og Sverige, både når det gælder lovgivning og trafiksikkerhed. Så umiddelbart vil jeg tro, at vi kunne have den samme lovgivning omkring hash i trafikken, som de har i Norge«, siger Kim Dalhoff.

I den norske lovgivning fra 2012 skelnes der ved hvor meget THC, der er i blodet, og det omregnes til en tilsvarende mængde alkohol.

Oversat til danske regler for alkohol, ville det kræve 300% overskridelse af den nuværende bagatelgrænse for THC, før det var strafbart i Danmark. Og for at kunne idømme den nuværende straf, der svarer til 1,2 promilles alkohol, skal den nuværende THC-grænse være overskredet med 900%. I Norge straffes der allerede ved mere end 0,2 promilles alkohol, men kun med bøde. Det svarer til en overskridelse af den danske bagatelgrænse for THC med 30%.

Så i Norge er straffen altså hårdere alt efter, hvor påvirket af hash man antager, at bilisten har været.

»Jeg er slet ikke bekendt med, at der findes undersøgelser, der viser, hvor meget THC i blodet, der skal til, før man kan tale om en rus. Det ville da være udmærket, hvis Folketinget ønskede en kvalificeret lovgivning, der var baseret på forskning. Og det, tror jeg, vil ikke kræve, at man starter et dansk forskningsprojekt. Der må kunne findes svar i udlandet, for eksempel i Norge«, siger Kim Peder Dalhoff.

Ifølge Retslægerådets seks eksperter risikerer en jævnlig bruger af hash, at det kan tage op til ti dage, inden indholdet af THC i blodet er under den danske bagatelgrænse for, hvornår man lovligt kan køre bil. Eksperterne er også enige om, at passiv rygning – med mindre det er sket i usædvanlig grad – højest vil være af betydning den første halve time efter, man har været udsat for det.

 FOLKETINGETS BEHANDLING
I april sidste år pålagde et flertal i Folketinget på SF’s opfordring, at den daværende regering hurtigt skulle se på muligheden for en lempelse af straffen for at overtræde den danske bagatelgrænse. Flertallet var særligt opmærksom på unge under uddannelse, der risikerer at miste en læreplads, hvis de mister kørekortet. Socialdemokraterne stemte imod og fastholdt deres nultolerance over for brugen af hash i det hele taget, som daværende justitsminister Mette Frederiksen (S) den gang forklarede.

SF’s retspolitiske ordfører Lisbeth Bech Poulsen vil nu i retsudvalget genfremsætte partiets forslag fra sidste år. Forslaget indeholder stadig en hurtig lempelse af straffen, samt at regeringen igangsætter nærmere undersøgelser af, hvordan man ud fra trafiksikkerhed fastsætter grænser for hvor meget THC, der må findes i bilisters blod.

»Det kan blive en del af diskussionen at kigge på Norges lovgivning. Der er store forskelle i Europa på, hvor man lægger grænsen for indhold af THC i blodet. Siden vi første gang fremsatte forslaget, har der i Danmark været flere sager ved domstolene, som vi også skal se på nu«, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun forventer, at den nuværende regering vil være positiv over for et hurtigt lovgivningsarbejde, da Venstre sidste år underskrev den fælles beretning i retsudvalget, der støttede SF’s forslag. Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, ønsker ikke at diskutere loven i medierne, før han har set SF’s forslag.

Selvom reglerne er mere lempelige i Norge, påpeger kritikere i Norge fortsat, at de norske grænser ikke er fastsat ud fra, om der er tale om en rus, der påvirker kørslen. De fleste eksperter er enige om, at uanset hvordan der måles, er en hashrus overstået senest otte timer efter indtagelsen og oftest omkring fire timer efter. En fransk undersøgelse fra 2003 kunne i øvrigt vise, at bilister påvirket af THC havde 80% større risiko for at køre galt. Med alkohol steg risikoen med 850%, altså ti gange mere.

Tags: ,

2 Responses “LÆGELIG OPBAKNING TIL SF-FORSLAG OM HASH”

  1. mikkel
    23. januar 2016 at 5:11 pm

    Det har ingen betydning i nuværende dansk lovgivning om, bilisten er påvirket af THC. Derfor har det aldrig indgået i retssagerne om, der er en grænse for, hvornår man er påvirket.

  2. Bjørn Dahl
    23. januar 2016 at 2:36 pm

    Hva slags professorer er det dere har i Danmark? Rettslegeråd? Det kunne vært en joke. “»Nu kender jeg ikke baggrunden for de norske regler på området. Men vi sammenligner os ofte med Norge og Sverige, både når det gælder lovgivning og trafiksikkerhed. Så umiddelbart vil jeg tro, at vi kunne have den samme lovgivning omkring hash i trafikken, som de har i Norge«, siger Kim Dalhoff.” Er det ikke denne mannens forbannede plikt å sette seg inn i forskningen på det området han liksom skal være ekspert på? Han sier også: “»Jeg er slet ikke bekendt med, at der findes undersøgelser, der viser, hvor meget THC i blodet, der skal til, før man kan tale om en rus. Det ville da være udmærket, hvis Folketinget ønskede en kvalificeret lovgivning, der var baseret på forskning. Og det, tror jeg, vil ikke kræve, at man starter et dansk forskningsprojekt. Der må kunne findes svar i udlandet, for eksempel i Norge«, siger Kim Peder Dalhoff.” Noen må gi denne mannaen en PC, og lære ham å bruke google. https://www.researchgate.net/publication/5929235_Developing_limits_for_driving_under_cannabis Hvordan kan det danske folk betale amatører til å være rettsråd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER