Go to ...

22. april 2024

REVISOR I ROJ BLEV HOLDT HEN


13.10.11    To revisorer er afhørt i sagen om den kurdiske tv-station ROJ.

De spurgte i årevis forgæves ind til aftalen med og konstruktionen bag det belgiske selskab, der leverede produktionerne til ROJ-TV.

Af Mikkel Schou

Den statsautoriserede revisor Flemming Nejstgaard og hans medarbejder Bjørn Grænge Hansen forsøgte gennem flere år, at få de nødvendige oplysninger om det selskab, der leverede udsendelserne til det kurdiske ROJ-TV.

Leverandøren hedder ROJ NV og hører til i Belgien.

»Den kurdiske kultur er lidt anderledes. De rider ikke samme dag som de sadler«, forklarede Nejstgaard i Københavns byret i dag.

»Vi kunne ikke få alle oplysninger om regninger til og fra ROJ NV eller oplysninger om aktionærkredsen i selskabet, selvom vi blev ved med at spørge«, sagde Nejstgaard.

Det er oplysninger, som dels skulle bruges i regnskabet for ROJ-TV og til dels også oplysninger, der skulle forsikre, at ROJ-TV ikke var finansieret af PKK.

Tiltalen mod ROJ-TV går netop på, at tv-stationen har ”tilskyndet til terror” ved at være et talerør for den kurdiske løsrivelsesbevægelse PKK, der er opført på flere terrorlister.

Forbindelse til PKK
Anklageren har i sagen forsøgt at vise, at ROJ-TVs revisor måtte have vidst, at der var en forbindelse til PKK, og at den gik gennem ROJ NV.

»Vi har ikke konstateret, at der var en forbindelse. De to selskaber er uafhængige. ROJ NV leverer til ROJ-TV«, sagde revisor Bjørn Grænge.

Anklageren præsenterede revisoren får en række e-mails, hvor revisoren protesterer over, at der mangler bilag i regnskaberne og at der er en risiko ved, at ROJ-TV styres finansielt fra udlandet.

»Så du havde mistanke om, at andre styrede ROJ-TV. Hvorfor gik du ikke videre med det?«, spurgte politiassessor Jakob Buch-Jepsen.

»Fordi vi løbende var i kontakt med politiet, så jeg regnede med, at alt var i orden«, svarede Bjørn Grænge.

Af regnskaberne for ROJ-TV fremgår det, at det hovedsagligt var to kurdiske kulturfonde, der stod bag finansieringen. Fra 2008 forsvinder kulturfondene fra regnskabet og pengene stammer nu fra indsamlinger blandt kurdere i Danmark og i udlandet.

Det forklarede Bjørn Grænge med, at indsamlingerne til at begynde med gik gennem kulturfondene, men at Civilstyrelsen på et tidspunkt mente, at fondene ikke lovligt kunne give penge til ROJ-TV.

Derfor blev de fremover indleveret kontant til ROJ-TV og bogført som indsamlet.

Mystiske kurdere
I regnskaberne figurerer også en person ved navn Ibrahim Ayaz. Han er, ifølge anklageren, tidligere livvagt for lederen af PKK, Abdullah Ôcelan, der sidder fængslet i Tyrkiet.

Ibrahim Ayaz, der er bosiddende i Sverige, skyder over to år 12 millioner kroner ind i ROJ-TV. I december 2006 ejer han 20 procent af aktierne i ROJ-TV.

Et af anklagerens triumfkort er en beslaglagt skrivelse til ledelsen i PKK.

Her skriver en person, som anklageren mener er leder af PKK’s økonomiske afdeling i Europa i 2008, at efter fyringen af ROJ-TV’s direktør og indsættelse af nye aktionærer har man opnået den fulde kontrol over ROJ-TV.

Men det med en overtagelse af aktierne imponerede ikke revisor Flemming Nejstgaard:

»Det er der ikke noget ulovligt i. Det sker i mange selskaber. Selv ikke hvis det er PKK, der overtager aktierne, med mindre det strider mod anden lovgivning«, sagde han.

Nejstgaard understegede flere gange under afhøringen af ham i Københavns byret, at man i revisionsfirmaet ”naturligvis” havde drøftet en forbindelse til PKK – ikke mindst siden 2005, hvor politiet først henvendte sig til ROJ-TV med mistanken.

»Hvis der var den mindste antydning af en forbindelse til PKK, så havde vi trukket os som revisor«, sagde Nejstgaard.

»Skal det forstås sådan, at I bare så på det som nogle tal. Indtægter og udgifter, der skulle være i orden?« spurgte vicestatsadvokat Anders Riisager.

»Ja. Men selvfølgelig sidder vi ikke med skyklapper på«, svarede Nejstgaard.

ROJ-TV A/S er i øvrigt et datterselskab af METV A/S. Begge selskaber er tiltalt for at være talerør for PKK. Det er METV A/S, der har sendetilladelsen, mens ROJ-TV står for administrationen af tv-stationen.

Det er anklagerens påstand, at ROJ-TV både redaktionelt og finansielt styres af ROJ NV i Belgien.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV