Go to ...

28. februar 2024

ROJ-TV DØMT FOR AT PROPAGANDERE


11.01.12  Den kurdiske tv-station er idømt en bøde på 5,2 millioner kroner for at propagandere for PKK.

Ekspert forudser, at stationens ret til at sende tv, vil blive inddraget på et senere tidspunkt.

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

Kurderne festede uden for byretten i København i går, da dommen over ROJ-TV var blevet læst op.

Og det selvom tvstationen blev idømt en bøde på 5,2 millioner kroner for at lave propaganda for den kurdiske separatistbevægelse PKK.

Glæden skyldtes, at retten ikke kunne inddrage ROJ-TVs sendetilladelse. Det kan kun Radio- og tvnævnet. Og det vil ske senere, hvis dommen er endelig, mener medie-ekspert.

Kortvarig glæde
Københavns byret har fundet det bevist, at ROJ-TV er finansieret af PKK, driver propaganda for PKK, og at PKK har indflydelse på, hvad der bliver vist på ROJ-TV om PKK.

Dermed blev ROJ-TV dømt skyldig i alle anklagepunkter. Bøden tilfalder ROJ-TV, der er ansvarlig for udsendelserne og Mesopotamia Broadcast, der har selve sendetilladelsen. De blev begge idømt 40 dagbøder af 65.000 kroner.

Det eneste, der ikke faldt ud, som anklagerne i sagen havde ønsket, var kravet om, at ROJ-TV skulle lukkes.

Byretten kunne ikke finde lovhjemmel til at inddrage sendetilladelsen. Den kunne heller ikke konfiskere tilladelsen, fordi tilladelsen ikke er en genstand, som kan konfiskeres, forklarede retsformanden.

Den tyrkiske ambassadør Berki Dibek var efter dommen meget utilfreds:

»Det er en dårlig dom. ROJ-TV er dømt skyldig, men får bare en bøde. Jeg vil straks ringe til Radio- og tvnævnet og få dem til at inddrage tilladelsen«, sagde han.

Og det er det rette sted at henvende sig, mener medieforsker Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole:

»Hvis dette er den endelige afgørelse, så bliver ROJ-TV lukket. Hvis der ankes og Landsretten, når samme resultat på de samme præmisser, så må Radio- og tvnævnet formentlig inddrage tilladelsen«, vurderer han.

Påvirkning eller styring
Ifølge dansk lovgivning er det Radio- og tvnævnet, der tildeler og kan inddrage sendetilladelser i Danmark.

Og i tilfældet med ROJ-TV er det afgørende ikke, hvem der finansierer tvstationen, mener Oluf Jørgensen. I denne sag er det afgørende, om PKK forsøger at påvirke ROJ-TV eller om PKK ligefrem har styring med ROJ-TV.

»I Danmark har vi jo fornylig set politikere forsøge at påvirke medierne til at omtale Ole Sohns fortid i DKP. Der er tale om påvirkning og ikke styring«, siger Oluf Jørgensen.

I dommen mod ROJ-TV, mener retten, at det er bevist, at det er personer med tæt forbindelse til PKK, der har besluttet, hvad der skulle vises vedrørende PKK. Og at disse personer har modtaget instruktioner fra PKK-organer.

Så ifølge retten er der ingen tvivl om, at PKK har haft styring med ROJ-TV og ikke bare forsøgt at påvirke ROJ-TV.

»Hvis Landsretten under en eventuel ankesag når til samme bedømmelse på også lige netop det punkt, så vil Radio- og tvnævnet formentlig inddrage ROJ-TVs sendetilladelse«, vurderer Oluf Jørgensen.

Han mener i øvrigt, at bødestraffen på 5,2 millioner kroner er usædvanlig.

»Det er svimlende beløb. Det er ikke før set i sager mod danske medier. Men det er også første gang, at et medie er dømt for terrorvirksomhed i Danmark«, siger han.

Radio- og tvnævnet kan på eget initiativ vurdere om sendetilladelsen skal inddrages på baggrund af byrettens dom, men Oluf Jørgensen forventer, at nævnet vil vente til efter en eventuel ankesag, der blandt andet kan handle om den påståede ensidighed.

»Dommen siger, at ROJ-TV ukritisk viderebringer PKKs meninger. Men spørgsmålet er om ROJ-TV overhovedet har mulighed for som et kurdisk medie at få udtalelser fra tyrkiske myndigheder. Hvis den ikke har den mulighed må det indgå i sagens bedømmelse. Og det fremgår af konklusionen i byrettens dom, at man tilsyneladende ikke har overvejet det aspekt«, siger Oluf Jørgensen.

Terror-tv
Forsvareren for ROJ-TV, Bjørn Elmquist, anbefaler, at sagen bliver anket.

»Det var en sag, der byggede på et samarbejde mellem tyrkiske myndigheder, den tidligere direktør på ROJ-TV og anklagemyndigheden. Jeg fik forbud mod at føre vidner og fremlægge tvklip, der kunne tale imod den påståede ensidighed på ROJ-TV«, siger Bjørn Elmquist.

Lidt mere tilfreds var vicestatsanklager Anders Riisager over dommen:

»Retten er nået til den samme bedømmelse som anklagemyndigheden. Nemlig at ROJ er terror-tv. At PKK er en terrorbevægelse og at den finansierer ROJ. Nu må vi læse dommen, inden vi beslutter os for, om den skal ankes«, siger Riisager.

Anklagemyndigheden havde krævet det dobbelte i bøde, i alt 20 millioner kroner fordelt på de to tiltalte selskaber.

ROJ-TV var tiltalt for at støtte en terrorbevægelse ved at lave propaganda for PKK, der af EU og USA anses for at være en terrorbevægelse.

SAGEN KORT
ROJ-TV har sendt fra København siden 2004.

Den tyrkiske ambassade har tre gange anmeldt ROJ-TV til det danske Radio- og tvnævn for at drive propaganda for den kurdiske separatistbevægelse PKK. Nævnet fandt ikke anledning til at gribe ind.

Radio- og tvnævnet har ikke tidligere ment, at ROJ-TVs dækning af konflikten mellem kurdere og tyrkere har været ensidig.

Københavns byret har i dom i går slået fast, at ROJ-TVs dækning af konflikten i Tyrkiet er ensidig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV