Go to ...

29. maj 2024

FORVRØVLET DOM I INJURIESAG


Historiker Bent Jensen måtte gerne kalde journalist Jørgen Dragsdahl for KGB-agent.

Også selvom Jensen ikke kunne bevise sin påstand. Jensens ytringsfrihed er vigtigere, siger Østre Landsret.

Kommentar af MIKKEL SCHOU

I en argumentation grænsende til det glade vanvid frikendte Østre Landsret i dag historiker Bent Jensen for injurier.

Jensen havde ellers tabt sagen i byretten, der mente, at det var æreskrænkende og uden hold i virkeligheden, at han i aviser havde kaldt journalist Jørgen Dragsdahl for KGB-agent.

Østre Landsret mener i dagens dom også, at Jensens udbasunerede påstand om agentvirksomhed er æreskrænkende for Dragsdahl. Men.

De tre dommere mener enstemmigt, at Jensen som historiker må have en høj grad af ytringsfrihed !

Her troede man, at når en historiker får en særbevilling af folketinget til at undersøge den kolde krig, så, ja så kunne man forvente, at der kom noget videnskabeligt ud af det. Og ikke bare en mening.

For Østre Landsret, eller i al fald retsformand H.C. Thomsen og hans to kolleger, mener nemlig, at Jensens agentpåstand var fremsat i en vigtig debat om et vigtigt emne.

Men siden hvornår er en debat startet med, at en påstået videnskabsmand med særlig adgang til hemmelige oplysninger hos PET fremsætter en påstand, som omverdenen må antage er sand ? Det er da ikke en debat. Det er en nyhedshistorie.

Og hvilken debat er det, hvor kun den ene part har adgang til oplysninger om det, der debatteres om ?

Man kan unde Bent Jensen, at han under sin forskning i lukkede arkiver og under fortrolighedserklæring tissede i bukserne af fryd over at finde et notat fra en kriminalbetjent, der mente, at Dragsdahl var agent.

Men hvis Jensen får en sådan kendsgerning på avisforsider, må man forvente, at redeligheden er i orden.

Som sagen fremstod i Østre Landsret kunne PET forklare det famøse notat med, at det var en enkelt betjents mening eller arbejdsredskab, som tidligere PET-chef Per Larsen forklarede det. Per Larsen, som i retsformandens oplæsning af dommen blev forbigået i rækken af navne på afhørte PET-folk, der i øvrigt støttede Per Larsens forklaring.

Jensen har også bygget sin påstand på en udtalelse fra en afhoppet KGB-agent, der havde hørt fra en anden KGB-agent, at KGB anså Dragsdahl for at være agent nummer 1 i Danmark. Hvad det kunne dække over kræver en længere afhandling.

I stedet for at indrømme Jensen ytringsfrihed til halvkvædede viser, burde man da af en historiker kræve en smule kildekritik.

Dommen indrømmer, at Dragsdahl aldrig blev tiltalt for agentvirksomhed. Det kunne simpelthen ikke bevises på trods af intense undersøgelser, herunder hen ved tre års telefonaflytning.

Men retten finder, at møder med personer for den sovjetiske ambassade, gør Dragsdahl så mistænkelig, at Jensen sammenholdt med sine fund i de hemmelige arkiver, havde god grund til at MENE, at Dragsdahl var agent.

På den måde lykkedes det Østre Landsret at nå frem til dette skammelige resultat: Bent Jensen, der selv betragter sig som en seriøs historieforsker, må mene hvad han vil om det, han mener hans forskning viser. Fint. Så har det bare ikke noget med forskning at gøre.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Debat