Go to ...

29. maj 2024

REDAKTØR FÅR BØDE


I dag faldt der dom mod Politikens chefredaktør Christian Jensen. Han var tiltalt for at have brudt et fogedforbud. PET havde fået nedlagt fogedforbud mod udgivelse af bogen ”Syv år for PET”, hvor den tidligere PET-chef Jacob Scharf, udtalte sig om den hemmelige tjeneste.

Fogedforbuddet var rettet mod firmaet JP/Politikens Hus, og derfor mente Christian Jensen ikke, at han som redaktør var omfattet af forbuddet.

Nu er både chefredaktøren og JP/Politiken blev idømt bødestraf.

Christian Jensen har fået en bøde på 50.000 kroner og mediehuset en bøde på 100.000 kroner.

PET krævede i sagen, at Christian Jensen skulle idømmes fire måneders fængsel og Politiken have en bøde på 15 millioner kroner.

Christian Jensen mente blandt andet, at han kun havde brugt sin ytringsfrihed om noget, der havde offentlighedens interesse. Men det har Københavns byret også taget stilling til :

”Selv om der var tale om oplysninger af offentlig interesse, findes disse ikke at være af en sådan karakter, at hensynet til den offentlige debat på det pågældende tidspunkt kunne veje tungere end hensynet til at afvente domstolenes afgørelse af sagen.”, skriver byretten i en pressemeddelelse.

Politiken havde nemlig kæret fogedforbuddet. Og det burde Politiken have afventet rettens svar på. Her ville Østre Landsret skulle tage stilling til bogens indhold og vurdere, om der var så hemmelige oplysninger i den, at den ikke måtte udgives. Da PET oprindelig indgav anmodning om fogedforbud, havde PET ikke haft mulighed for at læse bogen. Forbuddet byggede alene på en foromtale af bogen, der lokkede med afsløringer af hemmeligheder.

Forbuddet mod at trykke bogen blev ophævet efter Politikens udgivelse af bogen som et tillæg til avisen, da forbuddet derfor ikke længere gav mening.

Tidligere PET-chef Jacob Scharf er i en anden sag tiltalt for at have givet oplysninger til bogen. Der falder dom i den sag i næste uge.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER