Go to ...

27. februar 2024

Advokat Lars Keldsen overvejer anke af dommen

FÆNGSEL TIL X-PET-CHEF


Jacob Scharf blev idømt fire måneders ubetinget fængsel for at skade PETs renomme, svække tjenestens mulighed for at samarbejde med andre tjenester, afsløre arbejdsmetoder og sætte vidners liv i fare. Desuden konfiskeres de 397.625 kroner, han fik ud af at medvirke til bogen ”Syv år for PET”.

AF MIKKEL SCHOU

Selvom der ifølge Jacob Scharfs forsvarer, advokat Lars Keldsen, ikke blev ført nogle beviser for, at afsløringer i bogen ”Syv år for PET” havde konsekvenser for PET, faldt der altså en forholdsvis hård dom i dag.

De vigtigste argumenter i dommen over Scharf synes derfor at være den nuværende PET-chefs, Finn Borch Andersen, forklaringer i retten. Retten siger selv, at anklagemyndighedens påstande er blevet bevist (helt eller delvist).

Han mente, at PETs troværdighed over for andre efterretningstjenester havde lidt et alvorligt knæk.

»Nu er det jo ikke sådan, at en anden efterretningstjeneste ringer eller mailer og siger, at nu har de ikke længere tillid til PET. Men det er klart, at tilliden svækkes, når man afslører samarbejdet med andre tjenester«, sagde Finn Borch Andersen blandt andet i retten.

Scharf blev dømt for 24 af de 28 overtrædelser af tavshedspligten, som PET og anklagemyndigheden mente var begået. Nok til en fængselsstraf på fire måneder men ikke nok til de seks til ni måneder, som anklagemyndigheden havde forlangt.

De næsten 400.000 kroner Scharf tjente på at medvirke i bogen, konfiskerer staten. Det var dog kun to af de voterende, der mente, at Scharf havde medvirket for at tjene penge. Retten bestod af en dommer og to lægmænd.

Scharf havde blandt andet forsvaret sig med, at han til bogen ”Syv år for PET” kun havde udtalt sig om afsluttede sager. Men også de sager, mente retten, var omfattet af hans tavshedspligt.

Scharf mente også, at han kun var ansvarlig for de direkte citater i bogen, men også blandt dem fandt retten, at der var tale om brud på tavshedspligten.

Jacob Scharf var ikke selv tilstede i retten i dag under domsafsigelsen. Men hans forsvarer, Lars Keldsen, bad om betænkningstid for at overveje, om Scharf bør anke dommen. Dommens præmisser fylder 50 sider.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER