Go to ...

28. februar 2024

KAMPEN OM KLIMAET


Politiet råder over 10.800 betjente.

De skal møde 30.000 aktivister, der vil trænge ind på topmødet i Bella Centret.

Samtidig skal statsmænd fra hele verden beskyttes mod terror.

Af Mikkel Schou

Klimatopmødet i København til december bliver den største opgave nogensinde for først og fremmest Københavns Politi.

Både i forhold til planlægning og beredskab.

Op mod 170 statsoverhoveder og ministre, heri blandt USA’s præsident, ventes til Bella Centret for at nå til en global aftale om at reducere menneskeskabte klimapåvirkninger.

De skal eskorteres fra lufthavne og hoteller. Både undervejs og der hvor de opholder sig, skal de beskyttes mod terror-anslag.

”Det er klart, at terror er noget, vi arbejder med”, siger Per Larsen, chefpolitinspektør ved Københavns Politi.

Som om det ikke var nok, har aktivister annonceret, at de dels vil forsøge at trænge ind i Bella Centret under topmødet, dels vil besætte et kulfyret kraftværk.

”Vi har lagt mærke til retorikken fra aktivisterne. Vi vil forsøge at få en dialog med de toneangivende for at aftale nogle spilleregler og forklare vores syn på sagen”, siger Per Larsen.

Men dialog skal politiet ikke regne med. I alt fald ikke med omkring 30.000 aktivister fra såvel Danmark som udlandet, som vil forsøge at trænge ind i Bella Centret.

De mener slet ikke, at topmødet har nogen legitimitet, og forventer heller ikke, at der nås en aftale, som for alvor imødekommer den trussel klimaforandringerne menes at være.

Aktivisterne regner med, at der vil blive taget større hensyn til industri og erhvervsliv end til de mennesker, der allerede er berørt af klimaforandringer, der har medført tørke eller oversvømmelse på udsatte steder.

Det vil aktivisterne manifestere ved at forsøge at trænge ind på Bella Centret.

”Vi arbejder på, at der ikke opstår en situation med aktivisterne, hvor de kommer for tæt på topmødet. Men det er da en mulighed, at vi må trække skydevåben, hvis nogen er i livsfare”, siger Per Larsen.

Skulle det utænkelige ske, at aktivisterne trængte frem til topmødedeltagerne må de være forberedt på, at de udenlandske statoverhoveder har deres egne livvagter med. Og de er også bevæbnede.

Ekstra udstyr og vaccine
Topmødet kommer på alle måder til at trække hårdt på politiets ressourcer.

Det eksistererende danske terrorberedskab indgår i planlægningen af beskyttelsen af topmødet.

Københavns Politi har ved tidligere lejligheder kunne låne helikopter af Forsvaret, dels til observation fra luften, dels til indsættelse i aktion, som for eksempel ved rydningen af Ungdomshuset i København i 2007.

Men Forsvaret skal denne gang selv bruge sine helikoptere, enten i Afghanistan eller som del i Forsvarets eget beredskab under topmødet. Derfor forhandler Københavns Politi med svensk politi om lån af helikoptere.

Som noget nyt i Danmark kommer Københavns Politi også til at råde over en indkøbt vandkanon.

Politiet betoner, at vandkanonen er indkøbt med henblik på at slukke mindre brande i gaderne under uroligheder, hvor brandvæsnet ikke må rykke ud på grund af faren for personskade.

Justitsminister Brian Mikkelsen har dog bekendtgjort, at han accepterer, at vandkanonen bliver brugt mod aktivister, der ikke efterkommer politiets ordrer.

Vandet i vandkanonen kan blandes med tåregas, så effekten bliver større. Dansk politi er i forvejen berygtet for lige som i Israel og Sydafrika at bruge en tåregas, der også indeholder nervegas.

Nervegassen har ingen øjeblikkelig virkning, men kan gøre stor skade på længere sigt.

Den store opgave i København gør det nødvendigt, at alle landets politikredse afgiver mandskab. Der er omkring 10.800 politifolk i Danmark.

Hvor mange af dem, der skal stå til rådighed ved topmødet ved offentligheden ikke. Men de skulle i alt fald nødig rammes af den såkaldte svineinfluenza, der for alvor forventes til Danmark i efteråret.

”Vi drøfter stadig med Sundhedsstyrelsen om alle politifolk skal vaccineres. Det er for eksempel et spørgsmål om politifolkene overhovedet er i risikogruppen for at blive smittet”, siger Per Larsen.

Borgernes eget topmøde
Sideløbende med det internationale topmøde under FN mødes en lang række danske og internationale bevægelser til et alternativt topmøde.

Civilsamfundets Klimaforum, som det kaldes, har fået bevilget otte millioner kroner af regeringen og to millioner af et flertal i Københavns Borgerrepræsentation til at arrangere et topmøde for borgere og miljøbevægelser i DGI-byen i København.

”Ambitionen er at skabe en ny form for folkeligt forum, der kan udvikle nye ideer til bæredygtige og socialt retfærdige løsninger og lægge pres på politikerne”, siger Safaria Eriksen, på Civilsamfundets Klimaforums hjemmeside.

Men det alternative topmøde skal ikke bare være et debatforum. Ved hjælp af videolinks og anden informationsteknologi er det muligt at følge direkte med i forhandlingerne i Bella Centret.

”Vi vil forsøge at skubbe processen i den rigtige retning, for eksempel ved at vedtage udtalelser eller arrangere demonstrationer. Det her giver almindelige borgere en unik mulighed for at spille en aktiv rolle under klimatopmødet”, siger Safaria Eriksen.

23 danske uafhængige organisationer – herunder miljøbevægelsen NOAH – er med til at arrangere Civilsamfundets Klimaforum. De støttes af yderligere 50 globale udviklings- og klimaorganisationer.

Der forventes op mod 15.000 deltagere fra hele verden til arrangementet.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER