Go to ...

27. februar 2024

HVER SJETTE UDEN RENT DRIKKEVAND


I udviklingslandene bliver 70 % af alt affald dumpet urenset i vandløb, floder og hav. Det forurener den generelle vandforsyning.

Forureningen er primært forårsaget af industrien, landbruget og spildevandet.

Nyhedsbrev nr 21, 2011 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

Manglende adgang til rent drikkevand koster hvert år 1,5 millioner mennesker livet.

EU-AVS-forsamlingen i Budapest opfordrede i denne uge til omfattende foranstaltninger for at afhjælpe situationen, herunder forbedring af sanitære forhold, bevarelse af regnskove og hårdere straffe til vandforurenere.

AVS-landene er 78 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet, der har et særligt samarbejde med EU om udviklingspolitik.

Ifølge tal fra FN dør der et barn hvert 20. sekund som følge af dårlig sanitet.

Europæisk medansvar
»En god infrastruktur for sanitet er den vigtigste forudsætning for sundhed«, siger medordfører Christa Klass (EPP, Tyskland).

Men investeringer i netværk og bortskaffelsesmekanismer for spildevand er dyrt, og de fleste AVS-lande har ikke de nødvendige finansielle midler.

Den stigende urbanisering i udviklingslandene har blot gjort problemet endnu større.

»Vi er nødt til at være konsekvente i vores politik. På den ene side underskriver vi millenniumudviklingsmålene, og på den anden side lader vi europæiske mineselskaber slippe af sted med at forurene vand i udlandet, fordi vi ikke insisterer nok på, at de respekterer de gældende standarder”« siger britiske Fiona Hall (ALDE).

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Tropiske skove spiller også en vigtig rolle. De gemmer store mængder kulstof, og hjælper til med at generere regn.

»Hvis vi ikke er opmærksomme på klimaændringerne, vil vi ikke have mere vand tilbage. Vi er nødt til at beskytte skovene, da de beskytter vores vandkilder«, påpeger medordfører Bobbo Hamatoukour (Cameroun).

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU