Go to ...

29. maj 2024

HÆVNENS OG VREDENS TID


Er den vestlige verden ved at kollapse på grund af indre splid? Ja, mener chefredaktør Rune Lykkeberg på dagbladet Information i sit værk ”Vesten mod Vesten”. Men løsningen er ikke at smadre demokratiet. Og det er heller ikke et folkeligt krav, svarer Lykkeberg.

ANMELDELSE AF MIKKEL SCHOU

Hvordan er vi havnet her? Trump, Brexit, De Gule Veste og en udsigt til alarmerende klimaforandringer?

Rune Lykkeberg forsøger at finde svaret i sit værk ”Vesten mod Vesten” – det er på næsten 500 sider. Og han gør det ved at inddele og gennemgå tiden fra afslutningen af 2. verdenskrig ud fra politik, kultur, filosofi og ungdomskultur.

Det er en underholdende og lærerig beskrivelse af den mere og mere vindende vestlige civilisation, der trods afkolonialisering breder sig globalt.

Kommunismen i Øst bliver aldrig en reel trussel, fordi den ikke har en folkelig appel i Vest. Heller ikke for Rune Lykkeberg, der er født i 1974. Som ung venstreorienteret med en basal kritik af vestlig politik og kultur er han ikke i tvivl om, at Vesten er det bedste sted at være.

Da punken varsler den kommende nedtur, kan han ikke forbinde sig med undergrundstonerne. Han var mere hippie.

Rune Lykkebergs bog er vanskelig at anmelde. Det mest retfærdige ville være at genfortælle den. Men det ville være for omfattende. Læs den selv.

En af Lykkebergs pointer er, at trods de seneste årtiers stigende økonomiske ulighed i de vestlige lande, trods massive krigsførelser på løgnagtigt grundlag, trods en uhindret forbryderisk finansverden og trods en åbenbar miljøtrussel mod alt levende på Jorden, forlanger de protesterende stadig en løsning inden for de politiske systemer.

Det er kravet om en politisk løsning på problemerne, der motiverer de folkelige protester, mener Lykkeberg.

Og det kan så også forklare Trump, Brexit og, hvis han havde været aktuel under Lykkebergs skrivning: Rasmus Paludan.

Lykkeberg tager især udgangspunkt i den politiske og kulturelle udvikling i USA. Her er det påfaldende, hvordan forskellen på ”højre og venstre” kan beskrives: Det er ikke længere kampen mellem de traditionelle klasser, arbejder- og overklasse. Nej, det er ”kampen” mellem to overklasser. Lykkeberg henviser til Pikety, der beskriver de to klasser som den intellektuelle elite og forretningseliten. Det virker bekendt.

Lykkeberg citerer David Runciman for: ”De mindre uddannede frygter, at de bliver regeret af en gruppe intellektuelle snobber, som intet ved om deres liv og oplevelse. De uddannede frygter, at deres skæbne bliver afgjort af uvidende vælgere, som ikke ved noget om, hvordan verden i virkeligheden fungerer.”

Men hvordan går det så, når vælgerne stemmer ud fra krav om forandring?

Lykkeberg skriver om Obamas (og Trumps) løfte om et opgør med Wall Steets magt:

”Ingen af dem gennemførte det efter valget. Det samme kan siges om Macron og Merkel… Der er en åbenlys modsætning mellem det, som både højreorienterede og venstreorienterede lover inden et valg, og det, de efter valget foretager sig.”

Nu er det skæbnens ironi, at Lykkebergs bog udkom, inden Rasmus Paludan trådte ind i offentligheden. Lignende tendenser og personager har Lykkeberg dog øje på og især tendensen til at afskrive fænomenet som nazisme. Og her hælder Lykkeberg tilsyneladende mest til den opfattelse, at sammenligningen med 1930’erne ikke giver mening. Om de højrenationale skriver Lykkeberg:

”De vil have lov til at hævde, at islam er uforeneligt med vestlig kultur, uden at blive kaldt racister, og de vil have lov til at insistere på, at deres land er for deres egne, uden at blive udskammet som nationalister. De overtager ikke racismen som et positivt begreb.”

Lykkeberg medgiver, at deres udtalelser ”minder om racisme, men med en klar forskel. For der er ikke tale om den såkaldt videnskabelige racisme, som dominerede historisk og prægede kolonialismen, fascismen og nazismen.”

Og som Lykkeberg bemærker, er det snarere velstanden end den politiske og humanistiske kultur i Vesten med kønslig ligeberettigelse osv., der driver den globale migration. I øvrigt stærk inspireret af den globale udbredelse af ”amerikansk film, tv-serier, popmusik og reklamer” med dens fortegnede billede af nemt opnåelig velstand.

Lykkeberg leverer i sin analyse ikke nogle praktiske svar på vejen ud af, hvad han selv kalder ”den åbne, spændende og farlige situation, som kendetegner Vesten i det 21. århundrede.”

Spørgsmålene for Vesten, der rejses, er især migration, ulighed og klima. Dertil kan man spørge sig, om svarene og løsningerne overhovedet kan opstå i de vestlige demokratier. Eller om der findes politikere, der er i stand til at komme med dem?

Og hvis svaret findes i Vesten, hvad så med resten af verden, der trods alt er meget større end Vesten?

En undersøgelse, efter udskrivelsen af folketingsvalget i begyndelsen af maj i år, viser, at kun halvdelen af befolkningen har tillid til Folketinget:

”Det er ikke, fordi vi har mistet tilliden til demokratiet. Men mange danskere har mistet tilliden til de politiske institutioner, fordi de har oplevet, at politikerne har svigtet flere gange, når der har været behov for, at de trådte til”, siger Morten Frederiksen, der er lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og forskningsleder bag undersøgelsen ifølge DR.

Og det er netop en af Lykkebergs pointer og forklaringer på Trump og Brexit.

Lykkeberg mener tilsyneladende alligevel, at det er folkelige protester, der skal tvinge politikerne til at foretage de rette handlinger. Men protesterne spænder vidt: Mod indvandring – mod racisme. Mod klimaforandring – mod nedgang i levestandard. Mod ulighed – mod indskrænkning i (økonomisk) frihed.

I meningsløsheden er kun håbet tilbage. Og det er også Lykkebergs udgangsreplik:

”Det er, som det er fremgået af denne bog, hævnens og vredens tid. Men det er også mere end dét. Når vi ser på alt det, vi kan, og alt det, vi gør, og dem, som bliver hørt, og det, der bliver set, er det åbenlyst, at det også kan blive overgangens og håbets tid.”

Bogen er udkommet på Informations forlag.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR