Go to ...

6. december 2023

FORSVARSCHEF: DER ER BRUG FOR MILITANT NØDHJÆLP


– Der skal statslige institutioner ind i den civile genopbygning i Afghanistan, siger forsvarschefen.

Rapport fra Konference om Forsvarskommissionens rapport på Christiansborg mandag den 30 marts 2009.

Af Mikkel Schou

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen forestiller sig, at staten skal udsende frivillige til civil genopbygning. De skal kunne beordres til at arbejde under militær beskyttelse. Og den beskyttelse kan Forsvaret godt levere.

– Hvis vi ikke får en genopbygning, så kan militæret bare blive ved at løse sikkerhedsopgaver uden at efterlade spor, der kan få civilbefolkningen til at se, at indsatsen har et gavnligt formål for dem.

Forsvarschefen sagde, at centraladministrationen må spille med. Det kan ske ved at uddanne fredsbevarende styrker i for eksempel Afrika. Men også ved, at organisere en målrettet civil indsats i Afghanistan.

Ingen danske eller internationale NGO’er ønsker som udgangspunkt at virke under militær beskyttelse. Det skyldes både risikoen for at blive set som et uvelkomment militærs forlængede arm og risikoen for tilskadekomst blandt udsendte medarbejdere.

Udenrigsministeriet ser ingen hindring i, at genopbygningen varetages af private firmaer, hvis de vil acceptere risikoen i krigshærgede områder, som Helman-provinsen i Afghanistan.

– Den civile indsats i Afghanistan er så vigtig, at vi må have private firmaer til det, hvis ingen NGO’er vil, siger Lone Dencker Wisborg, der har siddet som Udenrigsministeriets repræsentant i Forsvarskommissionen med kompetence på international sikkerhed.

– Der er tale om en gråzone, når vi taler om civil indsats under militær beskyttelse, sagde Hans Hækkerup, der var formand for Forsvarskommissionen.

Der er enighed i kommissionen om, at den militære og den civile indsats i Afghanistan skal samtænkes.

Forsvaret bliver dyrere
– Der er for lidt resourcer til de tildelte opgaver, sagde forsvarschef Tim Sloth Jørgensen på Christiansborg i dag.

– Der må ske en politisk prioritering, sagde han.

Hans Hækkerup understregede som formand for Forsvarskommissionen, at Forsvaret vil blive dyrere i drift. Alene ud fra de opgaver, der allerede nu løses i Afghanistan.

– En mulig besparelse i Forsvaret kan opnås ved at justere antallet af kampfly, der skal købes indenfor de næste ti år, foreslog Hans Hækkerup på dagens konference.

Forsvarskommissionen er enige om, at merudgifter i forbindelse med Afghanistan, til ammunition og ved nedslidning af materiel, skal synliggøres i de økonomiske redegørelser fra Forsvaret.

Købet af kampfly til at erstatte de aldrende F-16 er delvist skudt til hjørne. Kommissionen foreslår, at det indgår i forsvarsforliget til sommer, hvilket kampfly Danmark vælger for fremtiden.

Valget står mellem to amerikanske og et svensk.

Men kommissionen foreslår, at selve købet først fastsættes i forbindelse med næste forsvarsforlig, altså om fem år.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER