Go to ...

28. februar 2024

FÅ KLAGER TIL EU-OMBUDSMAND


Det er ganske få danskere, der klager til EU’s ombudsmand.

Så nu kommer ombudsmanden til Danmark, hvor borgerne kan møde ham i Europahuset i København den 20. oktober i år.

Nyhedsbrev nr 33, 2011 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

Danskerne har i modsætning til mange andre EU lande hidtil ikke i særlig høj grad benyttet sig af mulighederne for at klage til den Europæiske Ombudsmand.

I 2010 modtog den Europæiske Ombudsmand kun 16 klager fra Danmark. Det er langt færre end i sammenlignelige lande.

Der synes derfor at være grobund for at det danske civilsamfund, der på en eller anden måde er involveret i et EU projekt, i langt højere grad kunne benytte sig af den Europæiske Ombudsmands tilbud.

Den europæiske Ombudsmand
Den Europæiske Ombudsmand behandler klager over fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer.

Hvis man er statsborger i en af Unionens medlemsstater eller har fast bopæl i en medlemsstat, kan man indgive klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Virksomheder, foreninger og andre organer med hjemsted i Unionen kan også klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden er fuldstændig uafhængig og upartisk.

Den nuværende Ombudsmand er P. Nikiforos Diamandouros, som overtog embedet den 1. april 2003.

Mød Ombudsmanden
Nu har du mulighed for at møde den europæiske ombudsmand P. Nikiforos Diamandouros, når han gæster Europa-huset.

Du kan til konferencen høre mere om hvordan du som statsborger i en af medlemsstaterne eller som virksomhed, forening m.m. benytter dig af den europæiske ombudsmands tilbud.

Det foregår torsdag d. 20. oktober i Europa-huset. Arrangementet er gratis, men TILMELDING senest d. 13. oktober er nødvendig. Arrangementet foregår på engelsk.

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Redaktionen afsluttet fredag den 7. oktober 2011, kl. 13.00

Ansvarshavende: Henrik Gerner Hansen.
I redaktionen: Jens Jensen og Lea Elisa Svorin Carlander
Pressekontakt: Jens Jensen 41 19 05 11

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU