Go to ...

29. maj 2024

CHRISTIANIA FORTSÆTTER DIALOG MED STATEN


Staten vil se nærmere på de indsigelser Christiania i dag afleverede til Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES).

Christiania skulle sige ja eller nej til en omfattende plan for normalisering, som regeringen kræver gennemført.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Aff MIKKEL SCHOU

SES har kaldt det et ”tilbud”. Svaret blev et ja på betingelse af forhandling om konkrete krav.

Christiania sagde nej til privateje af ejendomme, men vil gerne selv bygge boliger, som regeringen kræver opført.

Ja, til en åben og gennemskuelig venteliste til bolig.

Men nej til, at ventelisten kun baseres på anciennitet. En ny beboer skal stadig anerkendes af fællesskabet.

Christiania accepterer ikke, at statens lejeaftaler for boliger og erhverv kan opsiges efter ti år.

Og så mener Christiania, at statens plan for voldanlægget vil udrydde den vilde natur, som er helt unik for København.

SES ser nærmere
SES vil nu vurdere beboernes tilbagemelding, siges det i en pressemeddelelse.

Her fastholder SES, at der skal være sammenhængen mellem indtægter og udgifter, at boliglisten skal være åben og at nogle huse på volden skal fjernes.

Men det er tilsyneladende krav som Christiania har mulighed for at forhandle sig til rette om.

Og hvorvidt der kan rives huse ned på Christiania afgøres under alle omstændigheder ved en domstol.

Nu skal SES tage stilling til om Christianias svar i dag reelt er et nej. SES fastholder, at Christiania ikke kan stille betingelser til aftalens indhold. Dog vil SES nu se, ”om beboernes synspunkter kan bringes i harmoni med tilbuddet”.

More Stories From NYHEDER