Go to ...

29. maj 2024

BEFRIENDE TALE OM DOMMEDAG


Den er gal med klimaet, ressourcerne, økonomien og vor almindelige trivsel

Hvordan hænger det sammen, og hvordan kommer vi videre?

Det kan man finde nogle af svarene på i ”Den store omstilling”, hvor Informations journalist Jørgen Steen Nielsen ikke alene giver økonomer, erhvervsfolk og politikere, men også alle os andre noget alvorligt at tænke over

dso111

Læst af Mikkel Schou

Man må bøje sig for Jørgen Steen Nielsens evne til at formidle et så bredt stof, at få samlet trådene, og give læseren en følelse af indlysende forståelse. Og så man bøje sig endnu dybere for det tyngende budskab i ”Den store omstilling” fra Informations forlag.

Jørgen Steen Nielsen takker til sidst i sin bog læseren for at have kæmpet sig gennem teksten, der er tung af fakta og kildehenvisninger. Og kan man sige, heller ikke strutter af begejstring over civilisationens chancer for at overleve den samlede krise, den selv har anbragt sig i.

Bogen lister op af de ting, som vi forbruger i rasende fart, og som der derfor snart bliver mangel på. Udover olien er også de fleste af de råstoffer (f.eks. jern og aluminium) vi anvender ved at være udtømt. Hvis der skal være noget tilovers for kommende generationer, skal vi til at genbruge næsten 100 procent.

Eller vi dør af sult
En af detaljerne, som ellers drukner i verdens begivenheder, er den begrænsede mængde af fosfor, som anvendes til kunstgødning. Udvindingen ventes at toppe om 20 år, og så går det ned ad bakke. Det væsentlige ved det er, at planter skal have fosfor, og i det konventionelle landbrug kommer det fra kunstgødning. Vi dør altså af sult, hvis ikke det problem løses.

Sådan kunne man blive ved. Facit er, at vi bebor en planet med begrænsede ressourcer. Det store problem er, at det er en erkendelse, der aldrig er trængt ind i de traditionelle økonomiske og dermed politiske tænke- og handlemåder.

Det grænser til det komiske, når Jørgen Steen Nielsen kan citere anerkendte økonomer og verdensledere, der helt op til den finansielle krise kunne sige, at økonomien gik helt som den skulle. Det tragikomiske ligger så i, at økonomerne tilsyneladende aldrig tager lektionen alvorligt, men blot forventer endnu en genrejsning af økonomien, så en optur kan begynde igen.

Og det er netop det, der gør bogen så uhyggelig aktuel. For lige så velargumenterende Jørgen Steen Nielsen og hans kilder er for, at traditionel økonomisk vækst ikke længere er hverken mulig eller ønskelig, lige så fortvivlende er det at høre verdens ledere og økonomer påstå, at netop vækst er løsningen.

Især i begyndelsen af kapitalismens æra for hen ved 200 år siden mente økonomer, at vækst var et middel til at opnå en behagelig tilværelse for flest muligt, som så skulle fastholdes . Et dogme som også John Mayard Keynes tilsluttede sig i forrige århundrede, ifølge bogen. Som bekendt er økonomisk vækst blevet et mål i sig selv. Og et påstået middel til at fjerne de problemer, som væksten medfører.

Økologi før økonomi
Det befriende ved Jørgen Steen Nielsens bog er de mange anerkendte forskere og økonomer, som han kan stille op imod den politiske og økonomiske mainstream. Det er slut med business as usual.

Det interessante ved bogen er, at Jørgen Steen Nielsen kan knytte alle de alvorlige problemer og kriser i verden i dag sammen. Det hele bunder i, at vi ikke anerkender, at kloden er begrænset. Og så er der de dokumenterede øjenåbnere, som at vi ikke er blevet lykkeligere af den materielle velstand, at uligheden både nationalt og globalt er blevet større, og at i alt fald danskerne foretrækker mere fritid frem for en højere løn.

Løsningen på de mange problemer er en eller anden for økonomi, der er i balance med jordens ressourcer. Vi skal forbruge mindre og mere effektivt, for eksempel. Og her giver forfatteren lidt plads til optimisme. Han sporer nemlig en tendens til, at vi som forbrugere er trætte af… at forbruge. Vi er mætte på materielle goder. I det mindste i den rige del af verden.

Problemet er så, at vi ønsker oplevelser i stedet for ting. Helst rejser til eksotiske steder eller weekendophold i verdens storbyer.

Løsningen på en del af systemets problemer er, at vi igen producerer varer, der holder længe, at vi ikke hele tiden skal have nye udgaver af de ellers varige forbrugsgoder og så videre.

I stedet skal vi arbejde mindre, bruge mere tid på aktiviteter, der skaber virkelig glæde, komme hinanden mere ved, styrke den lokale produktion og i det hele taget skabe en økonomi, der er overskuelig. Vi har hørt det meste før: Small is beautiful. Less is more.

Det dur bare ikke i en økonomi, der er baseret på vækst. I et nyt system må økonomien underordnes de økologiske begrænsninger.

Det bemærkes også, hvilken betydning det har, at økonomien er baseret på låntagning. Vi tærer på fremtiden, så at sige. Både hvad angår penge, som der ikke er materiel dækning for, og ressourcerne, der kunne anvendes klogere, frem for at fyre dem af i unyttige og hurtigt kassable forbrugsgoder.

Jørgen Steen Nielsen lægger sig ikke fast på en ideologisk eller politisk model, der skal afløse den kapitalistiske. Den er også vanskelig at få øje på.

Men der tegner sig en livsstil, der i fremtiden mere er præget af knaphed end den velkendte overflod. Det kan åbne for andre af menneskets sider og kvaliteter.

Enden er nær
Lidt optimisme henter Jørgen Steen Nielsen i de mange tiltag nedefra, hvor mennesker organiserer sig i by- og mindre samfund for at eksperimentere med den fremtid, der står for døren.

Og så ser forfatteren rundt omkring videnskabsfolk, erhvervs- og industriledere, der tør tale kapitalismen og forbrugskulturen midt i mod. Ikke fordi de er præget af ideologiske korstog, men fordi de har indset det nuværende globale systems selvkvælende konsekvenser.

Flere af disse personer er citeret i bogen. Og nogle af dem overrasker. Ikke mindst fordi de tidligere har siddet i stillinger, hvor de talte vækstøkonomiens sag (George Soros, en tidligere seniorøkonom i Verdensbanken, en tidligere overvismand oma).

Forfatteren forudser modstand mod den nødvendige omstilling til et på alle måder bæredygtigt samfund. Grådighed og trangen til at tilfredsstille behov ved et materielt behov er unægtelig stor.

De magtfulde modstandere af en omstilling til ”grøn økonomi” vil ses blandt ledende erhvervsfolk og politikere, der frygter vælgernes dom, hvis de skal styre samfundet væk fra det velkendte. Og os selv, der nødig vil undvære den moderne luksus.

Jørgen Steen Nielsen forudser således, at der vil komme indvendinger mod de velmente forslag og forsøg på at drive den menneskelige civilisation over mod en ligevægtsøkonomi, der ikke tærer på de knappe ressourcer. Det kan ikke lade sig gøre, vil mange mene. Men som Jørgen Steen Nielsen sikkert så rigtigt siger: Hvad er alternativet ?

Det kan vi fantasere over. Det nødvendige, ifølge forfatteren, er den fjerde store omstilling. Den første var for 10.000 år siden, da vi gik fra samler-jæger-civilisationen til agerbrug.

Den anden for 200 år siden, da den industrielle revolution tilsyneladende fjernede alle barrierer for vækst.

Den tredje startede for 40 år siden og indledte den digitale verden (internet, mobiltelefon osv.). Tiden til at omstille sig er unægtelig blevet kortere.

Udfordringerne i dag er så store, at forfatteren må konstatere, at vi skal i gang med et projekt, som vi ikke på forhånd kan vide, om vil lykkes. Så læs bogen, mens tid er.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR