Go to ...

27. februar 2024

ALLE MIDLER I BRUG MOD MILJØ-AKTIVISTER


Overvågning, hemmelig efterforskning og varetægtsfængsling blev anvendt mod personer, som ifølge politiet planlagde ulovlige aktioner under klimatopmødet.

Nu skal det afgøres, om de kan straffes

boltsaks

En boltsaks, som anklageren interesserede sig for, viste sig at være af papmaché og fem meter lang. Den fremstod ellers som en belastning for den tiltalte i sagen om ulovlige aktioner i sidste uge. Foto: TVflux

Af Mikkel Schou, for dagbladet Information

Lyset er rettet mod de løst organiserede grupper, der var på gaden under klimatopmødet i København sidste år. Planlægningen af deres aktioner og demonstrationer begyndte allerede i juni sidste år og accelererede i løbet af efteråret ifølge politiets overvågning.

Det fremgik i sidste uge, da den først anlagte sag – som omtalt i Information – blev indledt i Københavns byret. Her skal anklageren gøre rede for, at aktionerne ville være endt i ulovligheder, og at personer, der på nogen måde deltog i planlægningen, kan straffes.

Syv personer blev i forbindelse med efterforskningen anholdt under klimatopmødet – sigtet for at planlægge aktioner, der indebar overtrædelser af straffeloven.

To af dem var udlændinge, som fik lov at sidde varetægtsfængslet i tre uger. De er som de første blevet tiltalt og det var deres sag, der begyndte i sidste uge.

Samme uge, hvor Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til, at Greenpeace i sagen om gallamiddagen kan få prøvet lovligheden af politiets aflytninger ved Højesteret. Og samme uge, hvor justitsminister Lars Barfoed (K) på et samråd i Folketingets retsudvalg om politiets indsats under topmødet gav til kende, at politiet kunne begå fejl, og at man skulle lære af erfaringerne.

Mistænkeliggørelse
Seks uniformerede betjente bevogtede sidste uges to retsmøder, fordi politiet vurderede, at der var risiko for uro i retssalen.

Men den eneste ‘uro’ kom fra de to tiltaltes forsvarere, der mente, at anklageskriftet var alt for overfladisk. Her fremgik det nemlig blot, at de to var tiltalt for at planlægge voldelige aktioner under topmødet, der indebar groft hærværk, grov forstyrrelse af ro og orden, samt vold med forskellige genstande kastet mod politifolk. Ingen præcis angivelse af tid og sted for ulovlighederne.

Ved retsformandens mellemkomst måtte anklageren acceptere, at et anklagepunkt røg ud – forstyrrelse af forsyning – og bedyre, at det i løbet af sagen ville stå klart, hvad resten af tiltalen nærmere dækkede over.

Anklageren måtte også præcisere, at lovovertrædelserne aldrig blev til noget, selv om de planlagte aktioner fandt sted – dog uden de tiltalte, der var anholdt forinden.

På de to retsmøder blev de tiltalte især afhørt af anklageren. De to forsvarere fandt kun sjældent anledning til yderligere forklaringer.

En 27-årig mand fra USA, der er i Danmark for at studere, forklarede, at hans rolle havde været at overvåge Rådhuspladsen i København under en planlagt aktion. Han skulle melde tilbage, hvis der var politi, så en konfrontation kunne undgås. Han havde også været med til at distribuere plakater, og han havde deltaget i en del møder forud for topmødet.

Anklager, Line Steffensen, gik hårdere til værks over for den anden tiltalte – en 34-årig kvinde fra Australien, der er gift med en dansker og bor i Sverige.

Da hun blev anholdt, fandt politiet hendes notesbog.

Notaterne bestod mest af stikord, som anklageren ønskede uddybet. Der var notater, som anklageren fremstillede som overvejelser omkring gennemtrængning af politikæder, befrielse af anholdte og stenkast. Tiltalte forklarede, at hun blot havde noteret, hvad der blev talt om på møderne, og at notaterne var til hende selv.

I notesbogen omtales også store boltsakse. Dem ville anklageren vide, hvad skulle bruges til.

»De var lavet af papmaché og skulle med til en demonstration som protest mod indespærringen af klimaflygtninge«, svarede den tiltalte.

Det svar virkede anklageren særlig tilfreds med.

Da forsvarer, advokat Hanne Reumert, efter frokostpausen fik retsformand Peter Lind Larsens tilladelse til at vise retten en af de omtalte boltsakse, så anklageren nærmest fornærmet ud. Kammerater til den tiltalte slæbte en fem meter lang boltsaks af papmaché ind i retslokalet.

Retsformanden kiggede kort på den og sagde med et lille smil:

»Ja, den ser flot ud.«

Det sagde du selv
En hel retsdag gik med anklagerens præsentation af overvågning af telefonsamtaler og sms-beskeder. De indeholdt hovedsageligt aftaler om møder, problemer med at finde penge til arrangementer og afhentning af plakater.

Overvågningen fandt sted fra begyndelsen af september sidste år at dømme efter datoer på de fremlagte aflytninger. Politiet må derfor på et tidligere tidspunkt have besluttet sig for, hvilke personer de ville koncentrere den præventive efterforskning imod.

Efter afspilning af en aflyttet telefonsamtale i retten henvendte anklageren sig til den 34-årige fra Australien og sagde:

»Her siger du, at der er en gruppe, du ikke vil være med i, fordi den er for pacifistisk.«

Forsvareren, advokat Steen Leonhardt Frederiksen, nåede dårlig nok at protestere, før retsformanden brød ind og sagde:

»Det er da vist lige det modsatte, der bliver sagt: At man skal undgå at blive militant og voldelig for ikke at miste tilslutning fra denne gruppe.«

»Nå, ja, sådan hører man jo tingene så forskelligt,« beklagede anklageren.

Den tiltalte har selv slået fast på, at hendes rolle var at sørge for lokaler til møder, arrangere overnatning og bespisning af udenlandske aktivister og søge penge gennem forskellige organisationer. Om hun fortryder?

»Hvis jeg havde vidst, at jeg skulle tre uger i fængsel og gennem en retssag, havde jeg slet ikke brugt min telefon i den periode. Anklageren fordrejer indholdet af samtalerne. Uden dem havde der slet ikke været nogen sag,« siger hun til Information.

En tynd kop te
De to afsatte retsmøder viste sig allerede på den første dag ikke at være nok. Anklageren har endnu kun antydet, at de tiltalte kan gøres medansvarlige for planlægning af et helt katalog af aktioner, som ifølge politiet kunne udvikle sig til lovovertrædelser, men ikke gjorde det.

For eksempel at trænge ind i Forsvarsministeriet og ‘åbne vinduerne, så de kan mærke, hvad det er for et vejr, de er med til at forandre’, som det fremgik af en tryksag, som anklageren har vedlagt sagen.

Den aktion blev forhindret af et større politiopbud lige som andre annoncerede aktioner, som de tiltalte muligvis er anklaget for at deltage i forberedelsen af.

De to forsvarere, Hanne Reumert og Steen Leonhardt Frederiksen, mente fra første dag, at de kunne få behov for at indkalde vidner, efterhånden som sagen skred frem, og det ville stå mere klart, hvad de tiltalte egentlig er anklaget for.

Anklageren har bebudet, at tre politifolk skal føres som vidner.

Hvis de ikke kan bidrage med noget væsentligt, har anklageren tilsyneladende en spinkel sag, som ifølge forsvarerne bygger på fortolkning og spekulation.

Til det hele har retten fundet tid til yderligere tre retsmøder i slutningen af august.

Anklageren ønsker, at de tiltalte til den tid bliver idømt en fængselsstraf med efterfølgende udvisning af Danmark.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER